Saznajte koje mjesto zauzima Crna Gora na listi inovacija

Najinovativnija država na svijetu je, prema Globalnom indeksu inovacija, Švajcarska. Ovogodišnjim indeksom inovacija, kojim se iz godine u godinu mjeri stanje inovacija u svijetu, obuhvaćeno je 129 zemalja, a Crna Gora zauzima 45. mjesto.

Za pozicioniranje na ovoj listi autori izveštaja ocjenjuju institucije, ljudski kapital i istraživanje, infrastrukturu, tržište, biznis, znanje, tehnologiju i kreativni učinak posmatranih država”.

Kada je riječ o zemljama u regionu, Hrvatska je zauzela 44. mjesto, Srbija 55, Sjeverna Makedonija 59, BiH 76 i Albanija 83.

U vrhu su, poslije Švajcarske, Švedska i SAD.

Zanimljivo je da je Kina (14. mjesto) jedina zemlja srednje visokog dohotka koja se nalazi u 20 najinovativnijih, dok je Indija (52. mjesto) zapažena kao zemlja koja od 2011. godine zadržava prvo mjesto među državama Centralne i Južne Azije (jednim dijelom zahvaljujući izvozu IKT usluga i diplomiranim studentima inženjerstva i prirodnih nauka).

Opšti zaključci izvještaja su da je svijet zahvaćen ekonomskim usporavanjem srednjeg intenziteta usljed oslabljenog ekonomskog rasta, rekordno niskog rasta produktivnosti i ekonomske neizvjesnosti.

S druge, vedrije strane, svijet obiluje inovacijama, kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. I u jednim i u drugim su inovacije viđene kao sredstvo za postizanje ekonomskog i društvenog razvoja, i sve više postaju prihvaćene kao značajne i izvan okvira tehnologije.

Registrovanje patenata i ulaganje u istraživanje i razvoj takođe doživljavaju procvat.

S druge strane, javljaju se nove prepreke koje bi mogle da ugroze ovaj pozitivan trend.

Usporen ekonomski rast bi mogao da se nastavi, a na to ukazuju dvije stvari: ulaganja u istraživanje i razvoj u ekonomski razvijenijim zemljama se ne povećavaju ili bilježe slab rast, i sve više protekcionizma je usmjereno na tehnološke sektore i dijeljenje znanja.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top