RAE sprovela 66 kontrola u naftnom sektoru

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) obavila je, od početka godine 66 kontrola subjekata iz oblasti nafte i naftnih derivata, a uočene nepravilnosti uklonjene su u zakonom propisanom roku, saopšteno je Dnevnim novinama u RAE.

U elektroenergetskom sektoru, kako su kazali, kontrolisane su i Elektroprivreda, Crnogorski elektroprenosni sistem, Crnogorski elektrodistributivni sistem, te tivatska kompanija PM Power kao operator zatvorenog distributivnog sistema. Zaključno sa 24. junom, kontrolisani su i cetinjski Montenegro Bonus, kao imalac licence za djelatnost snabdijevanja električnom energijom i Crnogorski operator tržišta električne energije čija je uloga organizovanje tržišta struje.

– U sjedištima navedenih subjekata izvršene su tri kontrole prilikom kojih nijesu uočene nepravilnosti u dijelu ispunjenosti uslova poslovanja predviđenih zakonom i podzakonskim aktima, što je i konstatovano kroz izvještaje o kontroli – naveli su u RAE.

Kada je riječ o kontroli vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti one će se sprovoditi nakon stupanja na snagu podzakonskog akta kojim se bliže uređuju uslovi, način izdavanja, mijenjanja i ukidanja licenci za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

– U okviru dosadašnjih aktivnosti na poslovima regulacije komunalnih djelatnosti, zaključno sa aprilom ove godine, predstavnici RAE posjetili su 24 vršioca regulisanih komunalnih djelatnosti. Cilj posjeta je bio upoznavanje sa stanjem u sektoru regulisanih komunalnih djelatnosti, sagledavanjem uslova poslovanja vršilaca, kako bi se postojeće stanje i problemi posebno imali u vidu pri izradi podzakonskih akata – naglasili su u RAE.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top