Plaže če se izdavati na pet godina

Novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđeno je donošenje petogodišnjeg programa postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra, pa će se krajem ove i početkom iduće godine sprovesti tenderi za davanje u zakup kupališta na pet godina kazali su Pobjedi iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Do sada su se plaže izdavale na najviše tri godine, ali ima niz plaža sa istim zakupcima i dvije decenije, kao što je, na primjer, slučaj sa plažama Ploče, Lučice, ili Utjeha.

U toku je trogodišnji ugovor koji traje koliko i plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra od 2016. do kraja ove godine saopštili su iz Morskog dobra, dodajući da će se po novom zakonu tenderski postupci sprovesti krajem ove ili početkom naredne godine.

Podsjetili su da je plaža Utjeha, saglasno planu objekata privremenog karaktera, podijeljena na tri kupališta.

“Za dva kupališta, na osnovu sprovedenih tendera, a saglasno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, ugovori su zaključeni od 2016. do 31. 12. 2018, nakon čega će se sprovesti tender za zakup kupališta na pet godina”, kažu iz Morskog dobra i dodaju da je pri kraju i dugoročni ugovor o korišćenju kupališta Ploče.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top