Info dan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte

Ministarstvo nauke i Privredna komora Crne Gore danas organizuju Info dan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte.

Događaj će početi u 10 sati, a održaće u prostorijama Komore.

– Riječ je o pozivu za dodjelu grantova za inovativne projekte kojim se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura na period do dvije godine. Cilj Programa je jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća koje imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, pružanje podršku prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori, kao i kreiranje novih radnih mjesta –  saopšteno je iz PKCG.

Konkursom za dodjelu grantova za inovativne projekte biće podržani inovativni projekti u skladu sa prioritetim oblastima utvrđenim u Strategiji pametne specijalizacije (2019-2024):

· Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;

· Energija i održiva životna sredina;

· Održivi i zdravstveni turizam; i

· Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni sektor.

Ministarstvo nauke će odobriti po prihvaćenom grantu sufinansiranje u iznosu do 100.000 eura, a projekti će biti sufinansirani u trajanju od 12 do 24 mjeseca.

Implementacija projekata obuhvataće period od decembra 2019/januara 2020. najkasnije do decembra 2021/januara 2022.

Visina opredijeljenih sredstava iz državnog budžeta za grantove za inovativne projekte utvrđuje se u zavisnosti od vrste opravdanog troška i veličine privrednog subjekta i druge inovativne organizacije, Korisnika granta, odnosno partnera na projektu, pojasnili su iz PKCG.

– Grant se može koristiti za sufinansiranje sljedećih faza tehnološkog razvoja (TRL 4 – TRL 8): Razvoj tehnologije u laboratorijskim uslovima (razvoj osnovnih komponenti tehnologije), Demonstracija tehnologije van laboratorijskih uslova u realnom okruženju; Izrada prototipa; Faza testiranja, validacije i demonstracije; i Utvrđivanje prvog finalnog proizvoda. Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica u Crnoj Gori, koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 15 Zakona o inovativnoj djelatnosti, a u njih spadaju: naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja, centri izvrsnosti i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno dio privrednog društva)’ – zaključili su u saopštenju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top