Građani će plaćati troškove premjera

Prije nego započnu proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata, vlasnici će morati da obezbijede elaborat premjera, koji je uradila licencirana geodetska agencija, što će ih koštati oko euro po kvadratu.

Elaborat premjera bespravno izgrađenog objekta dužni su da urade i vlasnici, čija je imovina već zavedena u Upravi za nekretnine, a osim troškova njegove izrade oni će platiti i oko 50 eura za dobijanje dokumentacije iz katastra i takse.

– Preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je evidentiranje objekta u katastru nepokretnosti. Upis se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, koji je uradila licencirana geodetska organizacija, a ovjerio katastar, i zahtjeva za upis objekta. Troškove izrade elaborata i tehničke dokumentacije snose vlasnici bespravnih objekata – navode u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U podgoričkim geodetskim agencijama cijene se mnogo ne razlikuju, pa tako za premjer kuće na sprat korisne površine nešto veće od 200 kvadrata treba izdvojiti oko 200 eura. Elaborat, zahtjev za legalizaciju i izvod iz lista nepokretnosti podnose se nadležnom organu lokalne uprave najkasnije do 15. jula ove godine.

Iz Ministarstva takoše ističu da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju isključiv i da se odnosi na sve bespravno sagrađene objekte. Te se prema tome, napominju iz ovog Vladinog resora,  ne mogu legalizovati objekti za koje zahtjev nije podnijet u predviđenom roku.

Komentariši

Top