Država još nije uspostavila sistem evidencije državne imovine

Vlada Crne Gore

Država ni deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini nema uspostavljen jedinstven sistem evidencije državne imovine, niti formiran registar nepokretnosti, konstatovala je Državna revizorska institucija u izvještaju – reviziji uspjeha “Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa”. Ovaj izvještaj o reviziji dostavljen je i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, prenosi Pobjeda.

U izvještaju koji su sačinili senatori Branislav Radulović i Nikola N. Kovačević se navodi da je državna revizija utvrdila da nijesu obezbijeđeni potpuni i tačni podaci o državnoj imovini i da za to ima niz uzroka.

– Državni organi nijesu preduzeli dovoljne organizacione, tehničke i kadrovske mjere kako bi se uspostavila odgovarajuća evidencija imovine koju koriste i kojom upravljaju državni organi. Evidencija koju vode državni organi nije potpuna i ne pruža sve potrebne podatke o ovoj imovini. Ministarstvo finansija i Uprava za imovinu nijesu uspostavili funkcionalni program za vođenje jedinstvene evidencije državne imovine – konstatovala je, između ostalog, državna revizija.

Ustanovljeno je takođe da Uprava za imovinu nije preduzimala aktivnosti kako bi obezbijedila da svi organi dostave podatke potrebne za uspostavljanje jedinstvene evidencije.

– Ministarstvo finansija i Uprava za imovinu nijesu realizovali mjere predviđene akcionim planom za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine – ističe se u izvještaju.

Naglašeno je i da svi državni organi nijesu uspostavili interne procedure kojima je uređen proces evidentiranja državne imovine. Unutrašnja revizija, kod državnih organa obuhvaćenih uzorkom, nije sprovodila revizije čiji je predmet sistem evidencije državne imovine.

Postupak razgraničenja državne i opštinske imovine nije završen, iako je Ministarstvo finansija zaključkom Vlade iz 2016. bilo zaduženo da u saradnji sa područnim jedinicama Uprave za nekretnine to okonča.

– Izvještaji Uprave za nekretnine koji su dostavljani Ministarstvu finansija, odnosno Vladi, ukazuju na brojne probleme koji se odnose na postupak razgraničenja ove imovine. Jedan od osnovnih je to što opštine nijesu dostavile plansku dokumentaciju, ili su dostavile nepotpunu. U posljednjem izvještaju Uprave Ministarstvu navodi se da je postupak razgraničenja završen u 13 opština, dok je u ostalih osam djelimično ili još nije počeo – navedeno je u izvještaju.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top