Dostupan e-Katastar, preuzmite sve evidencije i posjedovne listove sa interneta

Uprava za nekretnine saopštila je da je počelo korišćenje web aplikacije e-Katastar, sa novim servisima za direktno, on-line, preuzimanje zvaničnih dokumenata iz katastarskih evidencija – listova nepokretnosti/posjedovnih listova u formi elektronskog dokumenta.

Ti dokumenti će imati istu pravnu valjanost kao i dokumenta koja se mogu dobiti na šalterima Područnih jedinica Uprave za nekretnine.

Prva faza implementacije Projekta e-Katastar realizovana je za potrebe korišćenje servisa od strane Notarskih kancelarija i Javnih izvršitelja, sa čime prestaje izdavanje listova nepokretnosti/posjedovnih listova navedenim korisnicima.

U narednom periodu, korišćenje ovog servisa biće omogućeno Državnim organima i organima Lokalne samouprave. Nove funkcionalnosti servisa e-Katastar će u velikoj mjeri uticati na ubrzanje i smanjenje broja procedura i očekujemo da će biti pozitivno prihvaćene od strane svih korisnika.

Povodom toga, Uprava za nekretnine je zakazala pres konferenciju za 25. jul u 10 časova na kojoj će govoriti čelni ljudi Uprave.

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top