ZZZ i PKCG saglasni: Sinergijom do manje nezaposlenosti | Ekonomist

ZZZ i PKCG saglasni: Sinergijom do manje nezaposlenosti

Čelnici Zavoda za zapošljavanje i Privredne komore, Suljo Mustafić i Vlastimir Golubović, ocijenili su da je za smanjenje nezaposlenosti u Crnoj Gori neophodna sinergija svih aktera u toj oblasti, a uz dobru analizu, sistemski i sveobuhvatan pristup izazovu zapošljavanja, naročito sezonskog, realno je očekivati dobre rezultate.

Oni su na zajedničkom sastanku, kako su saopštili PKCG i ZZZCG, saglasili da veoma kvalitetna saradnja dvije institucije može biti dodatno ojačana realizacijom zajedničkih projekata, edukacija i aktivnosti, između ostalog i na promociji karijerne orijentacije.

Predsjednik PKCG Vlastimir Golubović upoznao je Mustafića sa organizacijom i aktivnostima PKCG, institucionalnim partnerstvom koje baštini sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, te ulogom u razvoju stručnog obrazovanja posebno kroz dualni sistem. Prema njegovim riječima, PKCG je spremna da promoviše programe Zavoda za zapošljavanje, kako bi se sa njihovim sadržajem upoznalo što više privrednika. PKCG je, kako je saopšteno, ZZZCG ponudila mogućnost učešća na predstojećim sajmovima u sklopu crnogorske delegacije, što bi moglo doprinijeti povezivanju sa potencijalnim regionalnim partnerima.

Govoreći o zapošljavanju, Golubović se osvrnuo na potrebe poslodavaca za radnom snagom iz inostranstva, posebno u turizmu i građevinarstvu. On se založio da se povećaju kvote i odobre privremene dozvole za zapošljavanje stranaca. Smatra da rješavanju problema nedostajućeg kadra u turizmu može doprinijeti hrvatska praksa zapošljavanja studentske populacije uz posebne povoljnosti.

Mustafić je, sa druge strane, ocijenio da ZZZCG i PKCG zajedničkim djelovanjem sa obrazovnim institucijama mogu stvarati uslove da odgovore potrebama tržišta rada.

– Veoma je važno da svi shvatimo da nam nedostaje zajedničko djelovanje među državnim organima. Tržište rada je nešto što se mijenja iz dana u dan. Ono što je bilo juče, što je aktuelno danas možda neće biti primamljivo i sjutra. Određena zanimanja postaju manje interesantna a neka se, pak, više traže” – rekao je Mustafić, ističući spremnost za prevazilaženje tog problema, da se deficitarna zanimanja prvo prepoznaju a onda, kroz zajednički angažman istitucija, i stvore.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top