Žugić: Bankarski sektor likvidan, dalji pad nekvalitetnih kredita | Ekonomist

Žugić: Bankarski sektor likvidan, dalji pad nekvalitetnih kredita

Uprkos rezoluciji dvije nesistemske banke, pokazatelji na nivou sistema ukazuju na pozitivne performanse, koje karakteriše visok koeficijent solventnosti, visoka likvidnost i dalji pad nekvalitetnih kredita, saopštio je guverner Centralne banke Crne Gore, Radoje Žugić.

Delegacija Crne Gore, koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner CBCG učestvuje na proljećnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.

– Delegacija se sastala sa više visokih zvaničnika ove dvije institucije, kao i sa predstavnicima međunarodskih bankarskih institucija u vezi sa strategijom upravljanja javnim dugom u naredne dvije godine, međunarodnim investitorima i rejting agencijama – saopšteno je iz Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore.

Delegacija je učestvovala na sastanku Holandsko-belgijske konstituence, na kojem su prezentovani najnoviji makroekonomski trendovi u svijetu. MMF je prezentovao program revizije kvota zemalja članica.

Na sastanku sa šefom misije MMF-a za Crnu Goru Srikantom Šesadrijem je prezentovan makroekonomski ambijent u Crnoj Gori.

Naglašeno je da su buduće aktivnosti CBCG usmjerene na njeno institucionalno jačanje, kroz poboljšanje kapaciteta okvira za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, implementaciju procjene vrijednosti aktive banaka i rad na unapređenju sistema plaćanja.

Radunović je apostrofirao smanjenje budžetskog deficita u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu i posvećenost nastavku implementacije mjera fiskalne konsolidacije.

Posebno je diskutovano o reformama poreske politike i jačanju okvira za implementaciju javno-privatnih partnerstava.

CBCG je potpisala memorandum o razumijevanju sa Narodnom bankom Ukrajine kojim se stvaraju uslovi za dalje unapređenje saradnje, posebno u oblasti preventive pranja novca.

Delegacija Crne Gore se sastala i sa menadžmentom Centra za finansijsku izvrnost (CEF) povodom preuzimanja predsjedavanja ovom organizacijom u narednih godinu dana.

__________________________________________________________________________

Izvor: CdM

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top