ŽICG pregovara o kreditu sa Njemcima, traže 22 miliona za sanaciju pruge | Ekonomist

ŽICG pregovara o kreditu sa Njemcima, traže 22 miliona za sanaciju pruge

Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) dobila je priznanje “Brand Leader Award” koje se dodjeljuje na osnovu niza standardizovanih kriterijuma, koji podrazumijevaju profesionalnost, inovativnost i visok stepen tržišne prepoznatljivosti, a u ovoj godini predviđaju oko 15,7 miliona eura tekućih investicija.

Priznanje je, kako je saopšteno na pres konferenciji, dodijeljeno na šestoj Biznis konferenciji Transport i logistika (TIL) jugoistočne Evrope i dunavskog regiona.

Predsjednik Odbora direktora ŽICG Safet Kalač pojasnio da je ta nagrada dodijeljena na osnovu uspješnog poslovanja prethodne godine, preuzetih mijera u sanaciji postojećeg stanja i izrade projekcija za dalji razvoj 2019.-2020.

– Menadžmentu naše firme je bilo važno da povećamo stepen bezbjednosti željezničke infrastrukture, da smanjimo broj zaposlenih shodno odluci Vlade Crne Gore do 2020. deset odsto i da pratimo tekuće investicije koje nijesu beznačajne. Do sada je ukupno uloženo 141 milion eura u sanaciju, rehabilitaciju i popravku željezničke infrastrukture – kazao je Kalač.

On je saopštio da je za tekuću godinu predviđeno oko 15,7 miliona eura tekućih investicija.

Kako je saopštio, ŽICG je prethodnu godinu završila sa gubitkom od 758 hiljada eura.

– To je značajno manji iznos u odnosu na raniji period, kada je ŽICG postala samostalni privredni subjekt i imala status pravnog lica izdvajanjem, Željeznice Crne Gore 2018. godine. Svi ovi elementi su repozicionirali Željezničku infrastrukturu na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu su doprinijeli da ova prestižna nagrada pripadne Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore – ocijenio je Kalač.

On je saopštio da su u toku pregovori sa Njemačkom razvojnom bakom za uzimanje kredita u iznosu od 22 miliona eura.

– Ta sredstva bi bila iskorišćena za sanaciju 20 kilometara pruge i poboljšanje stepena bezbijednosti, odnosno povećanja stepena ukupne sanacije Željeznice Crne Gore, koja je do sada sanirana procentualno oko 46 odsto – rekao je Kalač.

On je poručio da će menadžment te kompanije tokom narednog perioda uložiti dodatne napore kako bi se sredstva koja se izdvajaju iz budžeta Vlade Crne Gore i fondova Evropske unije, usmjerila na poboljšanje sveukupnog stanja željezničke infrastrukture.

– S obzirom na to da je željeznička infrastruktura jedan od vidova pružanja usluga prevoza različitih vrsta roba i putnika i da je kompatibilna sa drugim vidovima saobraćaja, smatramo da se, ubrzanjem izgradnje autoputa i održavanjem željezničke infrastrukture, Crna Gora uključuje na evropsko tržište što omogućuje da svi privrednici koji ostvaruju pozitivne finansijske rezultate, imaju uslova da vrše bržu realizaciju po povoljnijim cijenama i da budu konkurentniji na evropskom tržištu – rekao je Kalač.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top