Zemlja koja je izjednačila zanat i maturu

Zanatski ispit od skoro je u Austriji u istoj ravni sa maturom Opšte visoke škole (AHS), u skladu sa Nacionalnim kvalifikacionim okvirima usvojenim u parlamentu.

Prema tom dokumentu, stručno obrazovanje rangira se u osam nivoa.

Nacionalni kvalifikacioni plan orijentisan je ka evropskom kvalifikacionom okviru, koji klasifikuje diplome na teritoriji Evropske unije. Ta novina posebno doprinosi transparentnosti i uporedivosti stručnih diploma.

Dualni obrazovni sistem postoji samo u zemljama njemačkog govornog područja. Zato se ponekad događa da zvanje koje je ovdje “samo” stručni radnik, u nekoj drugoj zemlji podrazumijeva maturu.

Usvajanjem tog plana se olakšava vrednovanje položenog zanatskog ispita ili mature visoke tehničke škole (HTL).

Mihael Landertshamer, šef odjeljenja za obrazovnu politiku u Privrednoj komori Austrije smatra da se radi o istorijskoj odluci. “Onog trenutka kada se HTL inženjeri izjednače sa maturantima, preduzeća će lakše dostići ove uslove”, objasnio je on.

Ekonomski činioci se, takođe, nadaju da će izjednačavanje zanata sa maturom motivisati mlade ljude da se odlučuju za zanatsko obrazovanje.

Kvalifikacije mogu da se odvijaju na dva kolosjeka. Postoji stručni put koji omogućava učeniku u privredi da dogura do majstora. Drugi put je akademski i vodi od AHS mature do doktorskih studija (PhD). Diplome zanata i mature u tim slučajevima se vrednuju isto, međutim drugačiji je slučaj ukoliko se želi dalje obrazovanje.

Naime, stručni radnik sa završenim zanatom ne ispunjava automatski preduslove upisa visoke stručne škole.

Osmostepeni obrazovni okvir predviđa:

1. – 3. stepena – osnovna škola

3. stepen – Osnovna visoka škola AHS i matura, zanat u trogodišnjoj stručnoj školi koje su istovjetne ali ne garantuju istu prohodnost za dalje školovanje

5. stepen se odnosi na Trgovačku akaemiju (HAK) i Stručnu visoku školu (BHS) koje se smatraju austrijskom posebnošću

6. stepen se odnosi na Inženjere sa završenom Visokom tehničkom školom (HTL), a majstorski ispit i bakaleuirat se ubuduće smatraju istim nivoom obrazovanja

7. stepen – master studije odnosno fakultetska diploma i građevinski majstor (Baumeister) smatraju se istim nivoom obrazovanja

8. stepen – doktorat, a ova diploma se zove PhD

 

Izvor: B92

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top