Zbog potraživanja za koncesije Vektra tuži državu | Ekonomist

Zbog potraživanja za koncesije Vektra tuži državu

Biznismen Dragan Brković, u ime Vektre Montenegro, tužio je državu zbog, kako se navodi, neosnovanog potraživanja Ministarstva ekonomije za koncesije za kamenolom “Bušnje” u Pljevljima, od skoro pola miliona eura.

Prema navodima iz tužbe, Ministarstvo ekonomije je tri godine nakon što je Vektra Montenegro kupila imovinu od firme Građevinar Pljevlja u stečaju, zaključila ugovor o eksploataciji tehničko-građevinskog kamena sa tom firmom, koji je potpisala i Vektra.

Ugovorom je predviđeno da isplatom kupoprodajne cijene za imovinu Građevinara i zaključenjem stečaja, sva prava i obaveze vezane za koncesiju pređu na Vektru Montenegro, piše Pobjeda.

U tužbi Brkovića navodi se da koncesije za količine kamena otkopane prije 2007. godine, kada je imovina tog preduzeća kupljena, ne mogu biti stavljene na teret Vektri.

– Za otkopane količine nastale do 10. avgusta 2007. godine odgovorno je građevinsko preduzeće (GP) Građevinar AD Pljevlja u stečaju, a naknadu za koncesije po tom osnovu Ministarstvo ekonomije je trebalo da prijavi u stečajnu masu – kaže se u tužbi.

Navodi se da je u stečajnom postupku nad Vektrom Montenegro Poreskoj upravi priznato 2,8 miliona eura, od kojih se 71,2 hiljade odnose na koncesije.

Ministarstvo ekonomije je rješenjem iz decembra 2014. godine obavezalo GP Građevinar, a time i Vektru na plaćanje koncesije za utvrđene razlike o otkopanim količinama mineralne sirovine od 2005. do 2014. godine na iznos od 464,7 hiljada eura.

Tvrde i da je pogrešno utvrđena otkopana količina kamena.

Zastupnik države osporava tužbu, ističući prigovore nedostatka aktivne legitimacije tužioca, neblagovremenosti i nedozvoljenosti tužbe.

Glavna rasprava u tom sporu, koji se vodi pred sudijom Farukom Mušovićem, zakazana je za 13. maj.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top