Zašto vaša strategija doživljava neuspjeh

Zašto vaša strategija doživljava neuspjeh

Biznis strategija u svojoj srži djeluje jednostavno. Treba kreirati proizvod ili uslugu koju ljudi žele. Zatim treba steći dovoljno kupaca da ostvarite profit, koji se može zadržati ili iskoristiti za reinvestiranje, dok prihod treba da bude veći od troškova.

Zašto onda toliko poslovnih strategija?

Većina preduzetnika su  dobri u vizionarskim razmišljanjima. Oni izaberu mjerljiv cilj i teže ka njegovom ostvarenju.  Strategija je  most koji stoji izmedju postavljanja i ostvarivanja cilja. Ona predstavlja način kako se koriste pojedini resursi za ostvarivanje željenih učinaka.

Strategija treba da se temelji na prilikama u okolini i na prednostima preduzeća u odnosu na konkurenciju. Takođe, preduzeće treba koristiti svoje ograničene resurse i sposobnosti tamo gdje je vjerovatnoća uspjeha najveća. Na kraju svaka strategija treba da bude optimalna i da se zasniva na realnim ciljevima.

Mislite da vam plan nije potreban?

Vise od 80 odsto malih i srednjih preduzeća nema jasno artikulisani, pisani, strateški plan. Neki od razloga koje vlasnici navode za takvo stanje su:

“Plan je u mojoj glavi.”

“Plan je toliko dobar da mora biti strogo povjerljiv.”

“Ranije smo imali plan, nije uspio tako da ne želimo da planiramo više.”

“Nemamo definisani plan, iskoristićemo mogućnosti onda kada se pojave.”

Postavlja se pitanje kako prepoznati priliku ako ne posjedujemo plan?

Imate pogrešan plan

Nijedan plan neće dati smjernice kako da se ponašate u svakom trenutku iz dana u dan. Treba da posjedujete široku sliku i da znate gdje želite biti na duži rok. Sa druge strane treba da planirate šta ćete da radite danas i sjutra, kako biste bili bliže ostvarenju dugoročnog cilja.  Fokus treba da bude na izvršenju i rezultatima.

Plan vam nije fleksibilan

Imate jasno odredište gdje želite biti i vaš plan bi trebao biti fleksibilan tj. podložan promjenama u zavisnosti od situacije.  Uvijek možete iskoristiti neku prečicu ili mozda drugu rutu dok god smatrate da ste na dobrom putu i na korak bliže cilju.

Plan koji nije u skladu sa poslovnom kulturom i strukturom

Definisanje cilja nije isto što i definisanje strategije. Zapravo bez plana koji povezuje “gdje si sada” i “gdje želiš da budeš”, vi i nemate strategiju.

Za efikasne strategije morate uzeti u obzir  faktore koji proističu iz: poslovne kulture, strukture organizacije, timova, marketinga i prodaje, proizvoda i usluga, poslovni sistema, kao i niz drugih eksternih faktora.

Ne želite da vam plan uspije

Jednostavno niste previše predani poslu. Zagovornik ste stava “lako ćemo”.  Zapravo način na koji trošite vaše vrijeme će pokazati da li zaista želite da plan bude uspješno realizovan.

Svijetu su potrebni preduzetnici koji uspješno sprovode strategije, preduzetnici vizionari, koji planiraju i doprinose inovacijama kao i otvaranju novih radnih mjesta.

 

Šta ćete vi uraditi povodom toga?

 

Izvor: www.entrepreneur.com

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top