Žalba na odluku o isplati otpremnina bivšim radnicima KAP-a | Ekonomist

Žalba na odluku o isplati otpremnina bivšim radnicima KAP-a

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Dragana Đuranović žalila se Višem sudu na prvu presudu Osnovnog suda, donijetu u korist bivših radnika Kombinata aluminijuma u stečaju protiv države.

Po toj presudi, sud je obavezao državu da isplati otpremnine za 305 penzionera KAP-a, u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza i Socijalnim programom iz 2009. godine.

“Žalbu na presudu od 12. Oktobra Osnovnog suda u Podgorici izjavili smo 27. oktobra za Viši sud”, rekla je Đuranović.

Drugu presudu Osnovnog suda, po istom osnovu za 79 bivših radnika KAP-a kancelarija Zaštitnice imovinsko-pravnih interesa dobila je krajem prošle sedmice.

“Presudu od 26. oktobra Osnovnog suda u Podgorici, koja se takođe odnosi na zahtjeve bivših radnika KAP-a za isplatu otpremnina primili smo 27. oktobra. Prema pravnoj pouci žalba se može izjaviti u roku od 15 dana od prijema, što znači da taj rok još nije istekao”, objašnjava Đuranović.

Država prema Socijalnom programu iz 2009. godine i Zakonu o izmirenju obaveza duguje 5,45 miliona eura otpremnina koje nijesu isplaćene za 414 penzionera KAP-a. Iznosi pripadajućih otpremnina se kreću u opsegu od šest do 14 hiljada eura za pojedine tužioce, koje je sud odredio u skladu sa Socijalnim programom iz 2009. godine.


 

Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top