Zakonodavni i institucionalni okvir za otvaranje poglavlja 8 | Ekonomist

Zakonodavni i institucionalni okvir za otvaranje poglavlja 8

Za otvaranje pregovaračkog poglavlja osam o konkurenciji, neophodnog u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), potrebno je ispuniti određene preduslove koje se odnose na zakonodavni i institucionalni okvir, navedeno je iz Ministarstva ekonomije.

Crnoj Gori, nakon više od šest godina od početka pristupnih pregovora, ostalo je da otvori još dva pregovaračka poglavlja, a jedno od njih je poglavlje o konkurenciji.

”Za otvaranje ovog poglavlja potrebno je obezbijediti da Agencija za zaštitu konkurencije postane operativna i da ima adekvatne resurse za potpunu primjenu pravila o državnoj pomoći”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva ekonomije.

Iz tog resora Vlade naveli su da je formiran Savjet Agencije za zaštitu konkurencije i imenovan vršilac dužnosti direktora Agencije.

”U toku je procedura usvajanja statuta i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, nakon čega će doći do preuzimanja državnih službenika i namještenika iz Ministarstva finansija, a koji su vršili stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za kontrolu državne pomoći. Završetak navedenih obaveza se očekuje uskoro, nakon čega će biti postignuta operativnost Agencije”, tvrde predstavnici Ministarstva.

Oni nijesu mogli i željeli prognozirati i precizirati kada će ovo poglavlje biti otvoreno.

“Davanje bilo kakvih prognoza sa naše strane bilo bi preuranjeno i neosnovano imajući u vidu da procjenu spremnosti za otvaranje poglavlja 8 kao i eventualni termin njenog otvaranja daje isključivo EU”, navedeno je iz Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva ekonomije su podsjetili i da su u prethodnom periodu u cilju otvaranja poglavlja 8 usvojena nova i dopunjena postojeća zakonska rješenja.

“Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije, koji je stupio na snagu 8. marta ove godine, nadležnosti Agencije za zaštitu konkurencije koja se, kao nezavisni organ, bavila isključivo pitanjima vezanim za sprečavanje, ograničavanje i narušavanje konkurencije na tržištu, proširene su i na pitanja vezana za kontrolu državne pomoći, o čemu je Evropska komisija (EK) dala pozitivno mišljenje”, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali i da je usvojen i novi Zakon o kontroli državne pomoći, koji je stupio na snagu 3. marta ove godine, na koji je EK, takođe, dala pozitivno mišljenje.

“U prethodnom periodu izmijenjen je čitav niz posebnih propisa radi njihovog usklađivanja sa zahtjevima EU i pravilima državne pomoći. Tu, između ostalih, spadaju Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o slobodnim zonama”, naveli su iz Ministarstva.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top