Zakon o arbitraži olakšao bi rješavanje sporova između privrednih subjekata | Ekonomist

Zakon o arbitraži olakšao bi rješavanje sporova između privrednih subjekata

Pred poslanicima u Skupštini Crne Gore uskoro će se naći zakon o arbitraži, čijim usvajanjem će se stvoriti dobar pravni osnov za unapređenje poslovnog ambijenta, kao i preduslov za češće ugovaranje arbitražnog rješavanja sporova, saopšteno je iz Privredne komore. Crna Gora nema regulisano pitanje rješavanja sporova pomoću arbitraže posebnim propisom, već je to uređeno Zakonom o parničnom postupku, na nepotpun i neprimjenljiv način.

Usvajanjem zakona o arbitraži  značiće da privredni subjekti prilikom rješavanja sporova koji proisteknu iz njihovog poslovanja sa stranim i domaćim kompanijama i pojedincima, mogu spor povjeriti Arbitraži pri PKCG. Arbitraža kao alternativni način rješavanja sporova, uspješna je priča u svijetu, a u Crnoj Gori dobija na značaju kroz rad Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izabranog suda u okviru Privredne komore.

– PKCG je pristupila izradi novih Arbitražnih pravila, koja će na sveobuhvatan i jedinstven način regulisati međunarodnu i unutrašnju arbitražu u privrednim sporovima –  kazali su u Komori.

Arbitražni način rješavanja sporova u Crnoj Gori još nije naročito zastupljen. Sporovi koji su vođeni pred Spoljnotrgovinskom arbitražom i Stalnim izbranim sudom Komore, najčešće su za predmet imali naknadu štete zbog nepoštovanja ugovornih obaveza.

-Eminentne internacionalne kompanije povjerile su rješavanje sporova arbitraži PKCG i na taj način ukazale povjerenje crnogorskoj arbitraži. Sporovi su riješeni na zadovoljstvo svih strana- dodali su iz PKCG.

PKCG će, prema riječima njenih predstavnika, u ovoj godini organizovati edukacije arbitara, okrugle stolove i seminare o pitanjima koja su vezana za arbitražu.

 

Izvor: Mina-business
Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top