Za pola godine prihodovali 9 miliona eura | Ekonomist

Za pola godine prihodovali 9 miliona eura

Opština Tivat je za prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupni prihod od 9 miliona, a zabilježila je rashod od 6,5 miliona eura. Od planiranih budžetskih sredstava ostvareno je 40.17 odsto prihoda, a rashoda 28,94 odsto, navedeno je u Informaciji o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat od 1. januara do 30. juna koja će se na narednoj skupštinskoj sjednici 20. avgusta naći pred odbornicima.

Najveće stavke rashoda u prvih pola godine tiču se kapitalnih izdataka od 3,1 milion eura koji su ostvareni 24,36 odsto i bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1,5 miliona eura koje su ostvarene u iznosu od 45,55 odsto.

Od kapitalnih izdataka najveći iznos – 1,6 miliona eura ili 40,47 odsto realizovano je na ime izdataka za infrastrukturu opšteg značaja- Ugovorene, a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda.

Među najslabije realizovanim stavkama su Izdaci za lokalnu infrastrukturu- vodovod i kanalizacija gdje je potrošeno svega 1.024 eura.

U Sekretarijatu za finansije i lokalne javne prihode objašnjavaju da je razlog za malo izvršenje od 0,51 odsto planiranih sredstava zbog plaćanja obaveza koja dospijevaju u drugoj polovini godine.

Visoko ostvaranje među rashodima od 84,15 odsto ima i otplata duga Turističke organizacije za PAM po presudi Apelacionog suda.

Opština je u prvih šest mjeseci od planiranih 117.000 isplatila 98.460,54 eura.

Među kapitalnim izdacima izvršenje od 99 odsto bilježi isplata od 357.000 eura na ime izmirivanja obaveza po osnovu ugovora sa Komunalnom Kotor na ime Azila , po okončanoj situaciji Asfalt – beton gradnje DOO za izvedene raove na asflatiranju saobraćajnice prema Radovićima, po okončanoj situaciji GKM DOO za izvedene radove na rekonstrukciji sale DTV Partizan.

Manje izvršenje kapitalnih izdataka za lokalnu infrastrukturu od 15,94 odsto, u Sekretarijatu za finansije pravdaju time što realizaciju projekata očekuju tokom druge polovine godine (MR2, kružni tokovi).

Manje izvršenje izdataka za uređenje zemljišta od plana dinamike trošenja sredstava objašnjavaju tim da su toku dogovori sa investitorima na lokacijama koji su predmet eksproprijacije(saobraćajnica Pod Kuk, saobraćajnica Gornje Seljanovo.

Kod prihoda dominiraju prenesena sredstva iz prošle godine od 3.895.563,96 eura i opštinski porezi 2.725.591,70 eura.


 

Izvor: Rtcg

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top