Za obrazovanje, socijalu i zapošljavanje izdvojeno više od 15 miliona eura | Ekonomist

Za obrazovanje, socijalu i zapošljavanje izdvojeno više od 15 miliona eura

Crnoj Gori je iz evropskih fondova za 2018. izdvojeno više od 15 miliona eura za socijalu, obrazovanje i zapošljavanje, a od toga tržištu rada je namijenjeno 7,4 miliona eura.

Prema njegovim riječima, razvoj preduzetništva, kao prostora za otvaranje novih radnih mjesta, biće u fokusu i naredne godine.

“Nastavićemo sa IRF-om da pružamo podršku za realizaciju biznis ideja mladih, žena, tehnoloških viškova. Ukoliko se, poslije dužeg vremena, budžet Zavoda poveća, što očekujemo, planirali smo da tokom 2018. uključimo od 3.500 do 4.000 nezaposlenih u neke od programa i mjera aktivne politike zapošljavanja, za šta je predviđeno 4,6 miliona eura”, rekao je Mustafić.

Kako je kazao, pola miliona eura, očekuju za kredite za samozapošljavanje, čime bi mogli otvoriti 100 novih radnih mjesta, a za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom očekivanja na ovogodišnjem nivou, šest miliona eura.

“Osim podsticanja zapošljavanja na sjeveru i u manje razvijenim opštinama, realizovaćemo nove programe za pojedine kategorije teže zaposlivih. Prije svega, mislim na programe namijenjene ženama, bivšim korisnicama naknada po osnovu rađenja troje i više djece”, rekao je Mustafić.

Dodaje da su izmještanjem zdravstvenog osiguranja iz Zavoda u Fond zdravstva stvorene pretpostavke za, sređivanje evidencije preopterećene licima koja ne traže posao. Naglašava da ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje porodice nije više uslovljeno statusom nezaposlenog lica.

“Namjera nam je da se stvori prostor da se Zavod bavi osobama koje istinski traže posao, što je njegova suštinska djelatnost. U toku su programi obuke naših službenika. Seminare i treninge sprovodimo u cilju upoznavanja i efikasnije primjene zakonskih rješenja, te produktivnijeg i efikasnijeg rada Zavoda”, istakao je Mustafić.

Prema  izvještaju ZZZ u Crnoj Gori od 18. decembra registrovane su 51.752 nezaposlene osobe sa stopom nezaposlenosti od 22,31 odsto. U strukturi nezaposlenih više od polovine su žene, 58 odsto, smanjeno je učešće mladih do 25, ali je povećano učešće starijih od 50 godina. Bez posla je 9.219 visokoškolaca, među kojima su 303 magistra i 12 doktora nauka.

Mustafić je podsjetio da je tokom ove godine Zavod realizovao brojne aktivnosti.

“Za mjere aktivne politike zapošljavanja raspolagali smo sa 2,6 miliona eura, 250.000 za kreditno otvaranje 50 novih radnih mjesta, šest miliona za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom. Programima je obuhvaćeno ukupno 2.100 lica sa evidencije nezaposlenih”, rekao je Mustafić.

Programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih realizovani su za 550 nezaposlenih lica u saradnji sa 20 organizatora obrazovanja odraslih.

“Sticanjem stručnih kvalifikacija, odnosno ključnih vještina povećane su mogućnosti zapošljavanja u ugostiteljstvu i turizmu, u uslužnim djelatnostima i u građevinarstvu. Kroz programe javnih radova omogućeno je zapošljavanje za 1.204 nezaposlena lica”, istakao je Mustafić.

Programom osposobljavanja za samostalni rad, dodaje, ostvareno je zapošljavanje 50 mladih pripravnika sa srednjom stručnom spremom.

“Programom osposobljavanja za rad kod poslodavca ostvareno je zapošljavanje 100 dugoročno nezaposlenih lica, od kojih je 75 iz sjevernih i manje razvijenih opština. U Program osposobljavanja i zapošljavanja mladih na suzbijanju neformalnog poslovanja “Stop sivoj ekonomiji” uključeno je 145 visokoškolaca, i to 80 na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Poreske uprave, 35 u Upravi policije i 30 u Upravi za inspekcijske poslove”, kazao je Mustafić.

Po dva javna poziva u ovoj godini, dodaje, Zavod je dodijelio tri miliona eura grant šema čime se finansira 85 projekata u koje je uključeno 550 lica sa invaliditetom.

“Ove godine zaposlena su 322 lica sa invaliditetom kod 213 poslodavaca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade. Od ovih 322, njih 205 je zaposleno na neodređeno vrijeme. Brojke, iako nisu velike, ipak, pokazuju pozitivne pomake i rast interesovanja poslodavaca za zapošljavanjem ove kategorije građana”, naglasio je Mustafić.

On je dodao da je sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom od 2015. godine finansirana realizacija više od 150 projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom. Ukupna vrijednost, kako je rekao, je nešto ispod 7,5 miliona eura.

“Dobre rezultate imamo u realizaciji IPA projekata. Zavod je, što direktno, što indirektno, učestvovao u realizaciji devet projekata od kojih bih izdvojio Prekograničnu saradnju sa Kosovom, Računovodstvo za bolju budućnost, Korak bliže ka tržištu rada namijenjen RE populaciji i teže zaposlivim. Projekti su pozitivno ocijenjeni kod Evropske komisije i Delegacije EU u Crnoj Gori. Na ovom polju imamo velika očekivanja i za narednu godinu”, zaključio je Mustafić.

U narednoj godini Zavod će, najavio je Mustafić, staviti u funkciju centre za autizam i rehabilitaciju u čiju izgradnju i opremanje je već uložio dva miliona eura.

“Kroz međuresorne pregovore, Zavod za zapošljavanje je ustupio dio objekta sa medicinskom opremom na Zabjelu za potrebe nacionalnog centra za autizam. U izgradnju i opremanje objekta Zavod je uložio dva miliona eura. Osnivanje centra predstavlja realizaciju strateškog plana djelovanja socijalnih partnera u Crnoj Gori radi obezbjeđivanja na jendom mjestu zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih, radno-terapeutskih usluga, usluga profesionalne rehabilitacije počev od predškolskog uzratsa, bez obzira na vrijeme i okolnosti nastanka oštećenja, u skladu sa njihovim realnim potrebama i po međunarodnim standardima”, podsjetio je Mustafić.


 

Izvor: Cdm

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top