Za EPCG zainteresovane kompanije iz EU, SAD i Kine | Ekonomist

Za EPCG zainteresovane kompanije iz EU, SAD i Kine

Za kupovinu akcija Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) intenzivna su interesovanja investitora, velikih kompanija iz zemalja Evropske unije (EU), Sjedinjenih Američkih Država, Kine, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

U intervjuu Pobjedi Sekulić je ocijenila da to dovoljno govori o aktraktivnosti investiranja u EPCG i potencijalu sa kojim raspolaže i ukazala da takvo interesovanje znači i veću obavezu sa aspekta izbora novog strateškog partnera.

”Već sad mogu da najavim da ćemo tražiti partnera sposobnog da EPCG učini većom i profitabilnijom kompanijom, koja je generator velikih investicionih ciklusa koji će dovesti do izgradnje novih proizvodnih objekata”, rekla je Sekulić.

Prema njenim riječima, crnogorskoj ekonomiji ne treba kupac EPCG, već strateški partner sa kojim će crnogorska energetska kompnaija moći da raste, razvija se, povećava svoju konkurentnost i efikasnost.

”Podjednako je iluzorno očekivati da se od prodaje EPCG mogu ostvariti enormni prihodi, kao i da se u dominantnom državnom vlasništvu ona može razvijati na moderan i održiv način. EPCG ima dva vanserijska proizvodna objekta i najbolji pregled razvojnih potencijala u zemlji, ali valorizacija oba ta segmenta podrazumijeva otvorenost za savremene prakse i iskustva”, poručila je Sekulić.

Na pitanje o planovima Vlade što se tiče iskorišćenosti hidropotencijala crnogorskih rijeka, ministarka je navela da intenzivno rade na pripremi dokumentacije koja će biti osnova za raspisivanje tendera za izgradnju elektrana.

Sekulić je predočila da se raspisivanje tendera za Hidroelektranu (HE) Komarnica može očekivati krajem naredne godine, a za izgradnju HE na Morači očekivanja su da se počne izrada neophodnih dokumenata kao pripreme za raspisivanje novog tendera.

Govoreći o planovima za izgradnju drugog bloka Termoelektrane (TE) Pljevlja, navela je da je u cilju dostavljanja konačnog modernog tehničkog rješenja formiran radni tim koji bi trebao da početkom naredne godine prezentuje konačan predlog po pitanju tog projekta.

Sekulić je ukazala da su za TE Pljevlja preduzeli konkretne korake, paralelno, u dva ”kolosijeka”, od kojih prvi podrazumijeva ekološku rekonstrukciju postojećeg bloka koji će omogućiti rad tog energetskog objekta po najsavremenijim ekološkim standardima.

Prema riječima Sekulić, Crnoj Gori su neophodni novi, veliki proizvodni objekti i nema razloga razvojne šanse tretirati sa dozom isključivosti.

Ministarka je najavila da će i u narednoj godini Ministarstvo ekonomije nastaviti sa državnim podsticajima i podršci biznis zajednici kroz Program za unapređenje konkurentnosti privrede koji će sadržati deset programskih linija, a ukupno opredijeljena sredstva za narednu godinu iznose 1,63 miliona eura.


 

Izvor: Rtcg/Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top