Za dokapitalizaciju banaka treba 15 miliona | Ekonomist

Za dokapitalizaciju banaka treba 15 miliona

Banke do kraja tekuće godine treba da se dokapitalizuju sa preko 15 miliona eura, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke, ali nijesu navodili imena banaka, jer ih zakon u tome sprečava.

“Pojedine banke su, u prethodnom periodu, izvršile povećanje kapitala ili će to učiniti do kraja godine. Nivo dodatne dokapitalizacije banaka tokom ove godine trebalo bi da premaši iznos od 15 miliona eura”, kazali su u CBCG odgovarajući na pitanje koje banke i u kom iznosu treba da povećaju kapital u narednom periodu.

U Centralnoj banci kažu da nema banaka kod kojih bi pogoršanje određenih parametara moglo ugroziti položaj deponenata ili drugih povjerilaca.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top