Za auto-put do kraja godine još 25 miliona | Ekonomist

Za auto-put do kraja godine još 25 miliona

Vlada traži da parlament po skraćenom postupku raspravlja o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu koji iznosi 2,03 milijardi eura ili 100 miliona eura manje nego što je predviđeno budžetom.

Prilikom rasprave u parlamentu Vladine stavove će predstavljati ministar finansija Raško Konjević i direktror Direktorata za budžet Nikola Vukićević.U juče objavljenom predlogu rebalansa sa zaključcima sa sjednice Vladinih komisija za ekonomsku politiku i politički sistem se navodi da određeni zahtjevi potrošačkih jedinica nijesu održivi.U ovom dokumentu je zacrtano da se Vlada u ovoj godini može zadužiti za 550 miliona eura u okviru kojih je i 30 miliona eura kod kineske banke za izgradnju auto-puta zašta je do sada, podsjetimo, povučeno svega pet miliona eura.

-Vlada se, kako se navodi, može zadužiti za potrebe otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, u iznosu od 418.000.000 eura, od čega do 14.700.000 eura za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, potrebe finansiranja budžetskog deficita, kapitalnih izdataka i stvaranje rezerve u iznosu od 102.000.000 eura (po trebe izmirenja obaveza Fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu do 25.700.000) navedeno je u predlogu rebalansa.

Kapitalni budžet u rebalansu je sa 334 miliona sveden na 115,7 miliona ili 219 miliona eura manje. Tekući budžet je koncipiran na 812 miliona ili 40,8 miliona eura više, budžet državnih fondova 685 miliona ili blizu 60 miliona više i transakcije finansiranja izdataka na blizu 418 ili 24,6 miliona eura više.Izvorni prihodi su povećani za 25,6 miliona na 1,48 milijardi, izdaci su smanjeni za 118,7 miliona na 1,61 milijardu, deficit je manji za 144,3 miliona i iznosi 129 miliona, nedostajuća sredstva su manja za 119 miliona i iznose 547 miliona eura. Ukupni planirani izdaci budžeta manji su za 94,08 miliona, prije svega zbog auto -puta.

U rebalansu se navodi i da je došlo do određenih odstupanja u prihodima.

Povećani su prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica za 20,1 milion eura, poreza na dodatu vrijednost za 6,3 miliona, naknada za 55,2 miliona zbog jednokratne naplate digitalne dividende u avgustu. Podbacili su prihodi od doprinosa za 18,8 miliona, ostali prihodi za 19,7 miliona, donacije 15,8 miliona. Planom su bile obuhvaćene donacije iz EU koje nijesu izvjesne u tekućoj godini osam miliona eura direktne budžetske podrške za MUP koja je prolongirana za sljedeću godinu i 15 miliona eura prekogranične saradnje od koje se ostvario samo dio.Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca uvećana su za 18,8 miliona eura i odnose se na Ministarstvo prosvjete, MUP, Fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, vanjskih poslova i evropskih integracija DKP, sudstvo i tužilaštva što je u skladu sa stvarnim obračunom prema Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Kod pojedinih potrošačkih jedinica sredstva za bruto zarade uvećana su na teret smanjenja drugih izdataka u okviru iste potrošačke jedinice.Za kamate je planirano 78,49 miliona eura, što je dva miliona eura više nego u budžetu. Sredstva za prava iz oblasti socijalne zaštite planirana su u iznosu od 438,11 miliona ili 24,10 miliona više.

Za tekuću budžetsku rezervu planirano je 18,67 miliona što je za 4,24 miliona eura više.
U obrazloženju razloga za donošenja rebalansa se navodi prvenstveno isplata naknada za majke sa troje i više djece, zarade u javnom sektoru, imirenje obaveza potrošačkih jedinica koje nijesu bile planirane budžetom, smanjenja kapitalnog budžeta prvenstveno zbog auto -puta i isplatu dugova Fonda zdravstva.

Smanjeno MUP-u i RTCG
U rebalansu se, između ostalog, navodi i da je kasa smanjena Ministarstvu unutrašnjih poslova za 1,56 miliona i JP Radio i Televizija Crne Gore za tri miliona eura.

Za tehnološke viškove 2,9 miliona više
Sredstva za tehnološke viškove predlogom rebalansa su planirana na 25,7 miliona eura. To je 2,91 milion eura ili oko 12,75 odsto više u odnosu na predviđena budžetom.

Uvećanje ministarstvima, sudstvu…
Ministarstvu prosvjete uvećan je budžet za od 7,79 miliona eura, saobraćaja i pomorstva 4,7 miliona, rada i socijalnog staranja 15,1, finansija 2,3 miliona, ekonomije 2,5 miliona, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija 1,7 miliona, poljoprivrede i ruralnog razvoja milion eura, pravde 526.342 eura. Za sudstvo uvećanje je 2,2 miliona, a za tužilaštvo 764.426 eura. Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja uvećana su sredstva u iznos od 24,1 milion, Fondu za zdravstveno osiguranje 47,3 miliona eura.

Fond zdravstva čekaće program sanacije
Fond zdravstva će 25,7 miliona eura potrebnih za izmirenje duga dobiti nakon sanacionog plana.
Vlada je zaključila da će novac potreban za izmirenje obaveza Fonda zdravstva staviti na raspolaganje ovom Fondu nakon što Ministarstvo zdravlja dostavi, a Vlada usvoji program sanacije finansija zdravstvenog sistema s definisanom dinamikom povlačenja sredstava navodi se u zaključcima sa sjednice komisija.

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top