Wi-FI svuda: EU ulaže 120 miliona evra za povećanje javnog pristupa Internetu | Ekonomist

Wi-FI svuda: EU ulaže 120 miliona evra za povećanje javnog pristupa Internetu

U namjeri da poboljša pristup internetu, Evropska unija je predstavila plan o ulaganju 120 miliona evra za postavljanje besplatnog bežičnog pristupa internetu na mjestima poput parkova i trgova u gradovima širom Evrope.

Takođe, Komisija je predložila razvijanje standardiziranog plana za osiguranje pokrivenosti 5G mobilnim Internetom do 2020.

Jedan od ciljeva tzv 5G Akcionog plana je da EU izbjegne ponavljanje sporog i fragmentiranog pokrivanja 4G / LTE mrežom.

Akcioni plan može uključivati ulaganje u “automatizovane vožnje, isporuku roba bespilotnim letjelicama, ili virtualne stvarnosti za određenu profesionalnu saradnju”, navodi se u saopštenju.

Takođe, EK je predstavila plan za ažuriranje svog zakona o autorskim pravima u pokušaju da osigura fer plate za novinare, autore, i kreatore audiovizuelnih sadržaja kada svoj rad dijele online. EU će takođe nastojati olakšati naučnicima pristup akademskoj literaturi na Internetu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top