Vojinović: Potrebno je smanjiti upotrebu čvrstih goriva

Grijanje upotrebom čvrstih goriva i nepostojanje infrastrukture za daljinsko (centralno) grijanje što otežava tranziciju ka ekološki prihvatljivijim gorivima, među ključnim problemima su zagađenja vazduha u Crnoj Gori, ocijenila je direktorica Direktorata za životnu sredinu u MORT-u, Ivana Vojinović.

Ona je kazala Pobjedi da je i socijalni aspekt tog pitanja vrlo značajan, zbog čega se, pored smanjenja korišćenja čvrstih goriva, mora paralelno raditi na što boljem korišćenju energije.

Pljevlja, Nikšić i Podgorica su tri grada u kojima je vazduh najzagađeniji, pa su pripremljeni planovi u skladu s domaćim zakonodavstvom i Direktivom 2008/50/EC o čistijem vazduhu u Evropi.

Vojinović je kazala da je Plan za opštinu Pljevlja izrađen 2013. godine i da je prošle ažuriran. Prema njenim riječima, plan za opštinu Nikšić izrađen je 2014, a za Podgoricu 2015. godine.

Vojinović je objasnila da je plan kvaliteta vazduha za Pljevlja fokusiran na upotrebu ekološki prihvatljivijih goriva i uređaja za grijanje domaćinstava i primjenu odgovarajućih mjera zaštite vazduha u Rudniku uglja i Termoelektrani Pljevlja, a kao trajno, dugoročno rješenje predviđena je toplifikacija grada.

– Za razliku od Pljevalja, u Nikšiću nije realno planirati toplifikaciju u skorijem periodu, te je stoga fokus planiranih mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha u Nikšiću na energetskoj efikasnosti – rekla je Vojinović.

Ona je kazala da je u Podgorici okosnica plana kvaliteta vazduha na mjerama predviđenim za smanjenje emisija zagađujućih materija iz saobraćaja.

______________________________________________________________________________

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top