Vlada platila ratu kredita od 2,9 miliona dolara | Ekonomist

Vlada platila ratu kredita od 2,9 miliona dolara

Vlada je prošle sedmice ponovo platila ratu kredita za kupovinu dva broda Crnogorske plovidbe kineskoj Eksim banci, dok je Barska plovidba iz sopstvenih sredstava otplatila zadnju ratu kamata.

“Ministarstvo saobraćaja platilo je u petak ratu od 2,9 miliona dolara, koja je dospijevala u nedjelju, jer Crnogorska plovidba nije bila u mogućnosti da je izmiri zbog trenutnog stanja i visine vozarina na međunarodnom tržištu”,  kazali su Pobjedi iz Crnogorske plovidbe.

Otplata

Predstavnici kotorske kompanije podsjetili su da naredna rata kredita dospijeva 21. jula i iznosi 2,87 miliona dolara.

“Vozarine su počele blago da rastu, očekuje se da će se taj trend nastaviti u narednim mjesecima i godinama, pa će se stvoriti uslovi da kompanija otplaćuje dug ili barem dio kredita”,  rekli su predstavnici Crnogorske plovidbe.

Vlada je lani platila dvije rate kredita za brodove ,,Kotor” i ,”21. maj”, ukupno 5,9 miliona dolara. Do sada je otplaćeno 21,6 miliona dolara kredita Crnogorske plovidbe, od čega je iz državne kase plaćeno 18 miliona, a 3,6 miliona iz sredstava kompanije. Ugovor o kreditu za brodove sa Eksim bankom, vrijedan 47,4 miliona dolara, zaključen je početkom 2010. godine.

Ugovorena cijena oba broda je 55,7 miliona, stalna kamata tri odsto, vrijeme otplate je 15 godina. Grejs period je trajao pet godina, nakon čega se preostali dio kredita otplaćuje u 20 polugodišnjih rata.

Crnogorska plovidba počela je otplatu kredita, nakon grejs perioda, 21. jula 2015. godine.

Iz kotorske kompanije je ranije rečeno Pobjedi da se oba broda iznajmljuju jednogodišnjim ugovorima, što omogućava redovni priliv sredstava i funkcionisanje društva bez zastoja.

“Sa unajmiteljem iz Velike Britanije, kompanijom Si pionir, imamo korektnu saradnju. Brodovi nijedan dan nijesu bili izvan najma, što je bitno zbog dugogodišnje krize na tržištu za rasute terete”, kazali su ranije iz Crnogorske plovidbe i naveli da su po osnovu najma od 2012. do kraja 2017. prihodovali 26 miliona eura.

Iz Barske plovidbe su kazali da je ova kompanija 15. januara izmirila obavezu po osnovu kamate na kredit prema kineskoj Eksim banci u iznosu od 474.300 dolara, koja je dospijevala do 21. januara.

Ovaj iznos kamate je u cjelini izmiren iz sopstvenih sredstava kompanije rekli su predstavnici barske kompanije i podsjetili da naredna obaveza po osnovu kredita uzetog za nabavku brodova Bar i Budva dospijeva 21. jula, kada barska kompanija treba da plati prvu ratu kredita od dva miliona dolara.


 

Izvor: Pobjeda

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top