Vlada planira da eliminiše višak zaposlenih u javnom sektoru

Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore još nema podatak o višku zaposlenih u javnoj upravi pa je, Savjet za reformu javne uprave obavezao Ministarstvo javne uprave da obrazuje međuresorski stručni tim koji će izraditi metodologiju i plan optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, piše Pobjeda.

To je za Pobjedu saopštila ministarka javne uprave Suzana Pribilović. Kazala je da na tom projektu već rade eksperti SIGMA-e zajedničke inicijative OEBS-a i EU, koja za potrebe Evropske unije prati napredak sprovođenja reformi u različitim oblastima u odnosu na evropske standarde u zemljama kandidatima.

“Zadaci međuresorskog stručnog tima su da utvrdi metodologiju i kriterijume za optimizaciju broja zaposlenih u javnom sektoru, te da na osnovu toga sačini analizu broja zaposlenih u javnom sektoru, na osnovu pojedinačnih sektorskih analiza čiju pripremu će, unutar svojih resora, koordinirati članovi međuresorskog tima. Eksperti SIGMA-e već rade na utvrđivanju metodologije i kriterijuma koji će biti prilagođeni potrebama naše administracije, imajući u vidu da se pojedina iskustva iz regiona nijesu pokazala kao adekvatna rješenja”, kazala je Pribilović.

Procjene

Nezvanične procjene ranijih saziva Vlade, ali i nevladinog sektora govore o višku zaposlenih od oko pet hiljada. U tu brojku nijesu uračunati viškovi zaposlenih u opštinama. Ministarka Pribilović je objasnila da, međuresorski stručni tim, osim nacrta plana optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru, treba da prati realizaciju Plana optimizacije broja zaposlenih u tom sektoru.

“To će podrazumijevati formiranje mini timova u svakom ministarstvu. Oni će imati obavezu da, nakon utvrđivanja metodologije, pripreme nacrt plana optimizacije za svoje sektore. I ove aktivnosti su već započete. Jako je važno da, nakon utvrđene metodologije, svako ministarstvo realno procijeni svoje potrebe i kapacitete kojima raspolaže koji su neophodni za optimalno funkcionisanje sistema. Svjesni smo da će ovaj izuzetno zahtjevan zadatak biti posebno izazovan za velike sisteme unutar javnog sektora”, kazala je ministarka Pribilović.

Najavila je intenzivan rad na optimizaciji broja zaposlenih u opštinama, gdje je registrovan višak zaposlenih.

“Posebno ističem ulogu Zajednice opština, sa kojom ostvarujemo izuzetnu saradnju, a koja će koordinirati rad tima i pripremiti nacrt plana optimizacije za nivo lokalnih samouprava. Cilj je da na svim nivoima javnog sektora utvrdimo koji je to optimalan broj zaposlenih sa kojim uprava može efikasno da odgovori potrebama građana, te da obezbijedimo kvalitetan, stručan i profesionalan kadrovski potencijal koji će odgovoriti svim obavezama iz procesa pristupanja, ali i biti adekvatan servis za građane i privredu”, navela je Pribilović.

Broj

Ona je objasnila da to ne podrazumijeva smanjenje broja zaposlenih u svim segmentima javne uprave, kako se često percipira ova aktivnost, već samo u onim oblastima javne uprave gdje se utvrdi da postoji višak zaposlenih.

“Posebno će biti značajano da se u narednom periodu uradi adekvatna procjena broja zaposlenih u lokalnim samoupravama, imajući u vidu da su to djelovi javnog sektora u kojima se prepoznaje evidentan višak zaposlenih od stvarnih potreba”, zaključila je Pribilović.


 

Izvor: AntenaM

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top