Vlada dala saglasnost za prodaju hotela Sidro u Baru i Piva u Plužinama | Ekonomist

Vlada dala saglasnost za prodaju hotela Sidro u Baru i Piva u Plužinama

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte dao je saglasnost za prodaju hotela Sidro u Baru i Piva u Plužinama.

– Na današnjoj sjednici Savjet  je prihvatio zahtjev Luke Bar za prodaju 100 odsto udjela u d.o.o Hotel Sidro i prihvatio zahtjev Hotelske grupe Budvanska rivijera AD za davanje saglasnosti na Odluku o prodaji hotela Piva u Plužinama. Komisija za aukciju je zadužena da, u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije, sprovede postupak prodaje dijela imovine Hotelske grupe Budvanska rivijera AD – Budva hotela Piva u Plužinama u skladu sa ovim zaključkom – navodi se u saopštenju.

Pojašnjeno je da je na dan 31. marta ove godine stalna imovina Hotela Sidro iznosila 1.172.118 eura, a potraživanja 56.377 eura, kapital 575.929 eura, a akumulirani gubitak 5.944.443 eura, dugoročne obaveze i rezervisanja 37.051 euro, odložene poreske obaveze 103.904 eura, i kratkoročne obaveze 543.859 eura.

– U raspravi je istaknuto da Hotel Sidro od otvaranja 2010. godine nije poslovao pozitivno te da menadžment Luke Bar namjerava da novac od prodaje Hotela Sidro iskoristi za sanaciju konstrukcije obale Volujica u dužini od 554 m i za izgradnju montažnog zavorenog skladišta površine 6.000 metara kvadratnih. Na sjednici je naglašeno da su 34 zaposlena u Hotelu Sidro zaštićena veoma kvalitetnim kolektivnim ugovorom i to u petogodišnjem periodu nakon privatizacije te je s tim u vezi Savjet preporučio Luci Bar AD Bar da donese konačnu odluku o prodaji Hotela Sidro, s tim da sastavni dio odluke bude socijalni program koji treba da realizuje potencijalni kupac. Početna cijena Hotala Sidro određena je na 1.704.480 eura – ističe se u saopštenju.

Osim toga prihvativši Zahtjev Hotelske grupe Budvanska rivijera Savjet se saglasio da u novoj Odluci o prodaji putem javne licitacije bude navedena cijena od 152.000 eura budući da knjigovodstvna vrijednost Hotela iznosi 150.967 eura.

– Savjet je zadužio Komisiju za aukciju sprovede postupak prodaje dijela umovine Hotela Piva u Plužinama u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio Informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje četvrte bankarske garancije Global Ports Holdingu i predložio Vladi da usvoji Informaciju u kojoj se navodi da je ova kompanija investirala u sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1 iznos od 2.027.879,05 eura čime su se stekli uslovi za povraćaj odgovarajuće bankarske garancije – navedeno je nakon sjednice Savjeta.

Utvrđen je Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu kojom je predviđena prodaja preostalog dijela od 1,45 odsto akcija države u Novom duvanskom kombinatu AD Podgorica nakon što je sadašnji većinski vlasnik izrazio interesovanje za kupovinu i preostalog udjela države.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top