Vlada: Crnogorska ekonomija rasla 4,9 odsto | Ekonomist

Vlada: Crnogorska ekonomija rasla 4,9 odsto

Premijer Duško Marković danas je kazao da je rast BDP-a u četvrtom kvartalu lani iznosio 4,8 odsto, a u cijeloj 2018., rast je prema preliminarnim podacima 4,9 procenata.

– Ovo je izvanredan rezultat i potvrda da smo dobro radili. Pozivam privrednike da dio profita reinvestiraju i otvaraju nova radna mjesta – poručio je premijer.

Tržište rada u četrvrtom kvartalu 2018. bilježi pozitivna kretanja. Broj nezaposlenih smanjen za 0,4 odsto, a broj zaposlenih povećan za 6,8 odsto u odnosu na isti period 2017. Stopa nezaposlenosti je smanjena i u četvrtom kvartalu 2018. je iznosila 16,1 odsto. Broj registrovanih zaposlenih povećan u ovom periodu za 9,4 procenta.

Premijer Marković je kazao da, dok je u poslednjme kvartalu 2018.rast crnogorske ekonomije bio 4,8 odsto, u EU je 1,5 procenat.

– Ispred nas su članice EU Malta sa 7,2 oddsto, Mađarska i Letonija, po 5,1 odsto. Niže stope od Crne Gore u četvrtom kvartalu u regionu, imale su Slovenija 4,1, S. Makedonija 3,7, Srbija 3,4 i Hrvatska 2,3 procenta. BiH i Albanija nijesu objavile podatke – kazao je Marković  na sjednici Savjeta za konkurentnost iznoseći danas objavljene podatke Monstat-a.

Savjet za konkurentnost je danas usvojio Plan rada Savjeta za 2019. godinu. Kako je saopšteno iz Vlade, na osnovu analize prethodnih iskustava i preporuka članova Savjeta odlučeno je da sjednice Savjeta budu fokusirane se na unaprijed definisane ključne teme koje treba da rezultiraju pozitivnim uticajem na poslovni ambijent.

Savjet za konkurentnost je razmotrio Informaciju Privredne komore Crne Gore o potrebi dorade Predloga zakona o privrednim društvima. Sekretarijat Savjeta je zadužen da formira Radnu grupu za analizu stanja u oblasti registracije preduzeća. Radna grupa je zadužena da na sjednici u III kvartalu predstavi konkretno rješenje sa izvedivim akcionim planom i nosiocima koje će biti definisano u skladu sa ciljevima: pojednostavljenje procesa osnivanja biznisa, u smislu smanjenja potrebnog vremena za registraciju preduzeća i smanjenja broja koraka; omogućavanje potpune elektronske registracije; omogućavanje elektronske izmjene podataka i statusa preduzeća; poboljšanje baze podataka CRPS-a i povezivanje sa ostalim relevantnim registrima; i definisanje statusa i organizacije CRPS-a.

Predsjednik Savjeta je ocijenio, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, da je cilj doći do zakonskog rješenja koje će biti najpogodniji za dalji razvoj crnogorske ekonomije, valorizaciju potencijala i stvaranje nove vrijenosti te da u doradi ovog zakona administracija ne smije sebi dozvoliti da ignoriše ni jednu sugestiju poslovne zajednice.

– Moramo u ovoj oblasti imati najbolju moguću regulativu jer donosimo zakone za novo doba u kojem ćemo biti dio evropskog i globalnog tržišta – rekao je predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković.

Razmotrena je Prezentacija rezultata istraživanja Bijela knjiga: Investiciona klima u Crnoj Gori, 2018. godinu koju je dostavio Savjet stranih investitora u Crnoj Gori. Ministarstvo finansija i Sekretarijat Savjeta za konkurentost su zaduženi da u saradnji sa resornim institucijama pripreme izjašnjenja na preporuke date u Bijeloj knjizi. Preporuke se odnose na efikasniju implementaciju reformi u dijelu registracije preduzeća, daljih koraka na unapređenju poreskih procedura; modernizacije rada katastarskih i notarskih službi; kao i nastavak rada na: kreiranju osnova za dalja ulaganja u infrastrukturu, mjera rasta i fleksibilnosti tržišta rada i politike unapređenja rada administracije i povećanja njene efikasnosti. Takođe je preporučeno usvajanje regulatornog okvira za javno-privatno partnerstvo i dalje uređenje fiskaliteta na lokalnom nivou.

Savjet za konkurentnost je razmotrio Ključne nalaze Izvještaja Američke privredne komore u Crnoj Gori o poslovnom ambijentu za period 2017-2018 godina.U Izvještaju, koji je predstavljen 4. marta 2019, prilikom gostovanja predsjednika Vlade u Američkoj privrednoj komori u Crnoj Gori, navedeno je, među ostalim, da ukupna ocjena poslovnog ambijenta u Crnoj Gori za period 2017-2018, na skali od 1 do 1O, iznosi 6,29, što predstavlja napredak u odnosu na ocjenu iz prethodnog Izvještaja za period 2015-2016, kada je iznosila 5,57.

– Potvrda unapređenja poslovnog ambijenta jeste činjenica da gotovo polovina kompanija članica koje su učestvovale u istraživanju smatraju da se poslovna klima u njihovom sektoru poboljšala, dok je u prethodnom izvještaju je samo 33% našeg članstva odgovorilo da je evidentno poboljšanje poslovnog ambijenta. Dakle, osnovni nalaz je da raste broj kompanija koje uočavaju povoljan razvoj poslovne klime, te da je poslovni ambijent unaprijeđen, ali da postoji značajan prostor za dalji napredak – rekao je na sjednici predstavnik Američke privredne komore u Savjetu Marko Miročević.

Izvještaju sadrži preporuke, među kojima, da je potrebno u najranijoj fazi uključiti predstavnike privatnog sektora u proces izrade i donošenja zakona i drugih propisa koji imaju uticaj na poslovni ambijent te stvaranje osnova za konkurentno tržište rada, u skladu sa najboljim praksama radnog zakonodavstva Evropske unije.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top