Vlada Crne Gore: Nova zaduženja od 20 miliona eura | Ekonomist

Vlada Crne Gore: Nova zaduženja od 20 miliona eura

Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na današnjoj sjednici, odlučila da se zaduži za dodatnih 20 miliona eura kod komercijalnih banaka.

“Shodno odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Vlada je usvojila informacije o dugoročnom zaduživanju u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2017. godinu”, saopšteno je iz Vlade.

Prihvaćen je Ugovor o kreditu sa Komercijalnom bankom iz Budva, u iznosu od 5 miliona eura, kao i Ugovor o kreditu sa NLB bankom iz Podgorice, u iznosu od 15 miliona eura.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top