VISA okrugli sto u Budvi | Ekonomist

VISA okrugli sto u Budvi

Ove godine kompanija Visa proslavila je 60 godina svog postojanja na golbalnom nivou, od čega je već 30 godina aktivno prisutna na tržištu Jugoistočne Evrope.

Dugoročnost i uspješnost poslovanja ove vodeće svjetske kompanije na tržištu elektronskog plaćanja prevashodno se ogleda u konstantnom inoviranju postojećih kao i kreiranju novih proizvoda, koji su prilagođeni novim globalnim trendovima industrije elektronskog plaćanja kao i potrebama kupaca.

O inovacijama ove kompanije na polju novih kanala prodaje (posebno e-commercu), razvoju cashless  sistema, zaštiti finansijskih transakcija od potencijalnih prevara i hakerskih napada,  bilo je više riječi na Okruglom stolu koji je održan u  hotelu Avala u Budvi.

Izlaganja na pomenute teme imali su generalni direktor kompanije Visa za region Jugoistočne Evrope – Vladimir Đorđević, direktor sektora Merchants Sales and Solutions – Igor Nochka i direktorka sektora Risks Larisa Makarova. Tokom  izlaganja svih važnih statističkih podataka koji svjedoče o uspjehu kompanije Visa, pomenuto je da zahvaljujući konstantnim radom i posvećenosti zaposlenih ova kompanija danas povezuje više od 3.2 milijarde Visa kartica.

Međutim, sa konstantnim rastom korisnika, javlja se problem povećanog broja podataka koji je potrebno adekvatno zaštititi. Kompanija Visa upravo u ovakvim situacijama vidi svoje najveće poslovne  izazove, zahvaljujući  kojim konstatno unapređuje svoje sisteme zaštite, kupujući najbolja softverska rješenja.

U prilog tome ide i činjenica da je u Sjedinjenim Amričkim Državama broj finansjiskih prevara  drastično smanjen u odnosu na ranije periode.  Na Okruglom stolu je takođe pomenut i aktuelni bezgotovinski sistem plaćanja (Cashless system), iza kojeg se ustvari krije kompjuterski kontrolisan softver, koji pamti svaku individualnu finansijsku transakciju sa svim njenim pojedinostima, kap npr. iznos gotovine sa kojim trenutno raspolažete, sve stavke i mjesta na kojima ste potrošili novac, kao i izvore od kojih ste primili novac.

Kada govorimo o regionalnom tržištu i inovacijama koje Visa sprovodi, vrijedno je pomenuti i projekat finansijskog opismenjavanja osnovaca i srednjoškolaca koji je pokrenut u saradnji sa Ministarsvom prosvjete Srbije.  Iz svega pomenutog može se zaključiti da je kompanija Visa doista katalizator platnih inovacija, koje ne zaobilaze ni Crnu Goru.

Kada govorimo o crnogorskom finansijskom tržištu  i korišćenju Visa kartica, kroz razgovor sa  generalnim direktorom za Jugoistočnu Evropu, Vladimirom Đorđevićem saznajemo da čak 41% korisnika u našoj zemlji plaćanje vrši na POS terminalima. Vodeći se ovim podatkom, Crna Gora je u rangu sa najrazvijenjim  državama Evrope. Takođe, e-commerc je na zavidnom nivou  i ima tendeciju konstantnog rasta, s obzirom da se broj korisnika interneta stalno povećava kao i broj različitih online usluga.

Prostor  za budući razvoj  i nove proizvode  kompanija Visa pronalazi u konstantnom praćenju korisnikovih interesovanja kao i činjenici da 2 miliona stanovnika na svijetu i dalje nema pristup finansijskim uslugama i sistemima, shodno čemu je keš dominantno sredstvo plaćanja.

Komentariši

Top