Vektra nord u stečaju zbog duga od pola miliona eura | Ekonomist

Vektra nord u stečaju zbog duga od pola miliona eura

Privredni sud na zahtjev Poreske uprave (PU) uveo je stečaj u firmu Vektra nord, čiji je vlasnik Dragan Brković. Vektra nord, prema posljednjim podacima, Poreskoj upravi duguje za poreze i doprinose na plate 479 hiljada eura. Ta firma je na listi blokiranih preduzeća četiri godine s iznosom blokade od skoro milion eura.

Rješenje o stečaju donio je predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić, dok je za stečajnog upravnika imenovan Saša Zejak. Povjerioci imaju rok od 30 dana da prijave potraživanja, dok će se prvi sastanak povjerilaca održati 20. decembra, a pet dana nakon toga ročište za ispitivanje potraživanja.

Poreska uprava je tražila uvođenje stečaja zbog nemogućnosti da naplate svoje potraživanje u iznosu od skoro 479.000 eura, koji je dospio na naplatu.

– Poreska uprava je donijela rješenje o prinudnoj naplati, po osnovu PDV-a, poreza na lična primanja, doprinosa za PIO, ali po tim zaključcima nije bilo uplata – piše u rješenju Jovanića objavljenog na sajtu Privrednog suda.

Zejak, koji je imenovan prethodno za privremenog stečajnog upravnika, uoči odluke Jovanića podnio je izvještaj u kojem je naveo da se stiče uvid u sposobnost finansiranja tekućeg poslovanja društva, na osnovu uvida u imovinsko stanje i finansijske pokazatelje društva.

– Vektra nord ne posjeduje nepokretnu imovinu, niti ima registrovanih zaloga. Vektra nord se na dan 31. oktobar nalazila na listi blokiranih preduzeća Centralne banke s iznosom blokade od 956,896 eura i brojem dana blokade 1.417. Društvo akumulira gubitke, neprofitabilno je, bankovni računi su blokirani više od tri godine, obustavilo je plaćanja u navedenom periodu i ne može da odgovara na svoje prispjele obaveze – piše u rješenju Jovanića u dijelu u kojem se citiraju navodi iz izvještaja upravnika.

Dalje je istakao da je cijeneći navode iz podnijetog predloga, a u vezi s izjašnjenjem zakonskog zastupnika predlagača i privremenog stečajnog upravnika, sud našao da je predlog osnovan, te da su ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top