Vektra Boka profitirala 56 hiljada eura | Ekonomist

Vektra Boka profitirala 56 hiljada eura

Hotelsko-turističko preduzeće Vektra Boka završilo je treći kvartal sa neto dobitkom od 56,7 hiljada eura, 35,5 puta većim u odnosu na isti period prošle godine.

Poslovni prihodi kompanije su, prema izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Montenegroberze, u periodu od januara do kraja septembra porasli 6,7 puta na 1,04 miliona eura.

Poslovni rashodi porasli su 6,4 puta na 980,32 hiljade eura, od čega se na troškove zarada, njihovih naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 367,16 hiljada eura.

Troškovi materijala su iznosili 167,29 hiljada eura, amortizacije i rezervisanja 197,95 hiljada eura, a ostali poslovni rashodi su bili 247,92 hiljade eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju septembra iznosila je 54,2 miliona eura, 0,6 odsto manje nego u uporednom periodu. Akumulirani gubitak kompanije iznosi 36,32 miliona eura, a odložene poreske obaveze 583,47 hiljada eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 110 hiljada eura, a kratkoročna 15,53 miliona eura.

Vlasnik 59,45 odsto akcija Vektra Boke je Vektra Montenegro, dok 33,34 odsto posjeduje Vektra Investments.

Stečaj je u kompaniju uveden u junu 2015. godine, zbog duga od četiri miliona EUR prema Crnogorskoj komercijalnoj banci.

Plan reorganizacije izglasan je krajem 2015, ali ga je zbog žalbe OTP faktoringa u aprilu prošle godine poništio Apelacioni sud i vratio predmet na ponovni postupak.

Privredni sud je krajem februara ove godine prihvatio Plan reorganizacije Vektra Boke. Odbor direktora je krajem septembra ove godine raspisao javni poziv za prodaju dijela nepokretne imovine tog hercegnovskog preduzeća, po ukupnoj početnoj cijeni od 9,29 miliona eura.


 

Izvor: RTCG

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top