Usvojen Zakon o finansijskom lizingu | Ekonomist

Usvojen Zakon o finansijskom lizingu

Skupština je usvojila Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno – garantnim poslovima, kojim se, između ostalog, propisuje obaveza pribavljanja dozvola za rad subjekata koji se njima bave.

Ministar finansija, Darko Radunović, kazao je da su poslovi lizinga uređeni Zakonom o lizingu što je doprinijelo razvoju tog segmenta finansijskih usluga, ali da nijesu propisani uslovi za osnivanje poslovanje i kontrolu tih subjekata.

“Kada su u pitanju poslovi faktoringa ne postoji zakon kojim se uređuje način obavljanja tih poslova, što je jedan od najznačajnijih razloga što se ta vrsta finansijskih usluga nije razvijala u većoj mjeri na našem tržištu”, objasnio je Radunović.

U procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako je naveo, Crna Gora ima obavezu potpunog usklađivanja regulative iz oblasti bankarskog poslovanja sa relevantnim direktivama.

“To usklađivanje podrazumijeva i da novi zakon o bankama treba da sadrži samo odredbe kojim se uređuje poslovanje banaka, a da se regulisanje nebankarskih finansijskih institucija realizuje posebnim zakonskim propisima”, dodao je Radunović.

Zakonom se, između ostalog, uređuju poslovi faktoringa, unaprijeđuje postojeći regulativni okvir i propisuje obaveza pribavljanja dozvola za rad.

“Regulacijom i supervizijom finansijskih institucija, koje nijesu regulisane po važećim propisima, stvoriće se preduslovi za ostvarivanje određenih ciljeva među kojima su dalje razvijanje tog segmenta finansijskih usluga, veća ponuda finansijskih usluga od značaja za poslovanje malih i srednjih preduzeća i unaprijeđivanje kreditnog registra koji vodi Centralna banka”, kazao je Radunović.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top