Ušteda Opštine Kotor čak 1,3 miliona eura | Ekonomist

Ušteda Opštine Kotor čak 1,3 miliona eura

Prenosimo izvorno obraćanje predsjednika Opštine Kotor – Vladimira Jokića na konferenciji za medije :

 

 

OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE

Polazeći od činjenice da su prošla skoro četiri mjeseca od mog izbora za predsjednika Opštine Kotor, kao i nepuna tri mjeseca od dana izbora potpredsjednika, u skladu sa javno proklamovanim principima svih konstituenata nove uprave o potrebi da javnost bude redovno i precizno obavještavana o aktivnostima uprave, ovo je prva press konferencija sa izvještajem o radu, a ovakve press konferencije ćemo organizovati jednom mjesečno.

Iako su teme UNESCO, Luke i KotorArta nešto što je i do sada bilo predmet interesovanja javnosti i o čemu ste svakodnevno informisani, moram se u najkraćem osvrnuti i na njih. Kao što znate Vlada Crne Gore je donijela najprije akcioni plan, a potom odluku o zabrani gradnje. Ponoviću još jednom, ovakve odluke smatramo političkim pritiskom, jer su donešene bez konsultacije sa lokalnom samoupravom.

Odluka o zabrani gradnje nije uvedena na šest mjeseci, kako smo to mogli čuti u medijima, već do usvajanja prostorno-urbanističkog plana, što umnogome zavisi od niza faktora na koje ne možemo uticati. Kako ne bismo bili pogrešno shvaćeni, kotorskoj upravi je najveći interes da Kotor ostane na listi UNESCO, pa tako ne bježimo od bilo koje obaveze. S tim u vezi, imali smo nekoliko sastanaka sa stručnim timom koji radi na HIA studiji i stavili smo im sve naše profesionalne i materijalne kapacitete na raspolaganje. Jedinu preostalu obavezu iz akcionog plana Vlade, imenovanje novih članova u Savjetu za upravljanje područjem Kotora ćemo ispuniti na prvom narednom skupštinskom zasijedanju.

Pitanje koncesije za Luku Kotor AD jedno je od najvažnijih pitanja Kotora. U aprilu sam imao razgovore sa predstavnicima CLIA (svjetska kruzing asocijacija), predstavnicima Carnival korporacije i MSC grupe, sa kojeg je u ime svih nas generalni sekretar CLIA uputio dopis Vladi Crne Gore sa pozivom na sastanak gdje bi između ostalog se razgovaralo o koncesionom statusu Luke Kotor. U razgovorima smo došli do stava da je Luka Kotor AD, većinskog opštinskog vlasništva, kredibilan i poželjan partner kao koncesionar. Do današnjeg dana nismo dobili odgovor na ovaj poziv.

Vlada Crne Gore, tačnije Ministarstvo kulutre, je u prethodnom periodu iznijelo stav povodom organizacije i finansiranja KotorArta. Kako ne bismo više ponavljali već nekoliko puta izrečeno zajedničko stanovište o takvom poanšanju ministarstva, osvrnućemo se na ono što nas očekuje. Ovogodišnji Dječji festival pozorišta za djecu, Don Brankovi dani muzike i Festival klapa, manifestacije koje su dio KotorArta, uz ostale prateće programe, održaće se u najavljenim terminima pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Kotor je prijestonica crnogorske kulture kroz istoriju i tako će i ostati, bez obzira na ponašanje nadležnog ministarstva.

U prethodnom periodu, potpredsjednici opštine, predsjednica skupštine, direktor direkcije i ja smo imali intezivnu komunikaciju sa građanima. U tom smislu u okviru opštine smo imali više od 400 susreta sa predstavnicima građana i drugim zaintereosvanim licima. Takođe, obišli smo gotovo sve mjesne zajednice, a one koje su preostale su u planu posjete za naredni period. U svakom slučaju i sa onima sa kojima se nismo susreli na licu mjesta smo u redovnoj komunikaciji. Kao što smo obećali, u toku je formiranje posebnog odjeljenja za komunikaciju sa mjesnim zajednicama kako bismo svakodnevno mogli da znamo probleme sa lica mjesta i da reagujemo na njihovo otklanjanje.

Kako u ovom slučaju, tako se i u svim ostalim sekretarijatima i službama pripremaju, ili su već završene, nove sistematizacije, na osnovu kojih planiramo reformisati upravu. Opredjeljena su sredstva za otpremnine, a u toku je i izrada pravilnika o načinu isplate. Svi službenici i namještenici, bez obzira na bilo koju vrstu pripadnosti, a koji su spremni da rade u okvirima zakona i koji se nisu ogriješili o zakon, u novoj gradskoj upravi su, siguran sam, našli na kredibilnog partnera.

U okviru Službe Glavnog administratora opštine Kotor, 18. aprila ove godine zatečeno je 306 predmeta po kojima nije pravovremeno odlučeno. Do današnjeg dana su rješena ukupno 162 predmeta. Očekujemo da ćemo u naredna dva mjeseca moći da kažemo da u okviru službe nema zaostalih predmeta.

U dijelu rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora donešene su investicione odluke za dopunu projekta na sanaciji kontrafora, kao i za izvođenje radova na sanaciji klizišta u Kavču, dionice puta Gorovići-Bratešići, na montaži semaforske signalizacije na Rivi, kao i na izgradnji javne rasvjete Kontakt zone i zgrada u Starom gradu. Takođe, završena je prva faza košenja javnih površina i u toku je ponovno košenje. Ono što vas posebno zanima je svakako pitanje saobraćaja, i tu moram reći da je pored svih problema vezanih za tenderske i sigurnosne procedure, dogovoren koridor kojim će turisti sa kruzera biti usmjeravani, a pitanje je dana kada će se formalizovati i koridor za turističke autobuse, čime će se rasteretiti glavna saobraćajnica i situacija u saobraćaju biti bolja. Naravno, posebne pomake očekujemo nakon montiranja semaforske signalizacije, međutim dok se ne završi tenderska procedura, u saradnji sa OB Kotor, saobraćajna policija će regulisati pješački saobraćaj.

Pitanje komunalnog reda u gradu ćemo u narednom periodu rješavati sistemskim pristupom. Ove godine smo pokrenuli razgovore sa svim zainteresovanim licima, prevashodno ugostiteljima, kako bi oni u dogovoru sa nama povukli tersae u okviru svojih gabarita i kako bismo regulisali pitanje buke. Pomaci su vidljivi od ulaska u grad pa nadalje, s tim što se po pitanju buke može još napredovati.

U okviru budžetskih mogućnosti smo pomogli određene aktivnosti na promociji Kotora, kao što je djelovanje Bokeljske moranrice i sličnih pojedinaca i institucija. Opredjelili smo sredstva od 15.000 eura za sanaciju sanitarnog čvora u Opštoj bolnici Kotor. Takođe, sa nešto više od dvije i po hiljade eura smo pomogli rad istorjiskog arhiva u Kotoru. Neodgovoran odnos države se možda najbolje i vidi na ovim primjerima. Koristim se prilikom da danas ispred lokalne samouprave obavijestim roditelje svih đaka koji ove godine kreću u prvi razred osnovne škole da će Opština Kotor kupiti udžbenike za sve prvake

U okviru budžeta, na strani prihoda na dan 15.6. realizacija budžeta je u iznosu od 45% ili 9.250.366,00 eura, što je 1.573.390,00 eura više nego na isti dan prošle godine. Napominjem da  prihod od naplate ulaznica na bedeme za period april-maj, zaključno sa 15. junom ove godine iznosi 135.812,00 eura, što je 79.000 eura više nego za isti period prošle godine. U planu je nabavka elektronskih sistema za naplatu ulaza na tvrđavu i očekujemo da ćemo to realizovati u narednih 45 dana. Takođe, prihodi od naplate takse za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara su 105.000  eura što je za 35.000 eura više nego za isti period prošle godine.

Rashodi budžeta su na dan 15. jun 4.305.000, što je 23% ili 1.319.000 eura manje nego za isti period prošle godine. Za gorivo je ove godine utrošeno  tri puta manje nego prošle godine, pa je potrošeno ukupno 19.725,88 eura, dok je prošle godine u istom periodu utrošak bio 51.761,00 eura. Na troškove službenih putovanja, utrošeno je 9.681,83 eura, što je za tri puta manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je utrošak iznosio 27.964,41 eura. Na troškove reprezentacije ove godine je potrošeno pet puta manje nego u uporednom periodu prošle godine, odnosno 4.822,41 eura, skoro 19.000 eura manje nego prošle godine.

Na kraju, ostajemo otvoreni za sva Vaša pitanja.

 

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top