Uspješna priča Klasterske inicijative | Ekonomist

Uspješna priča Klasterske inicijative

piše mr Filip Mihailović

Ekonomist.me je u prethodnom periodu donio novu seriju tekstova iz oblasti Klastera (tekst 1, tekst 2, tekst 3). Kako bi smo vam približili samu tematiku klasterskog poslovanja, odlučili smo da se uputimo ka Kolašinu i posjetimo jedan od aktivnih klastera koji djeluje na toj teritoriji, u pitanju je Klasterska inicijativa Crne Gore. Tom prilikom, ekipu Ekonomista, ugostili su osnivači Klasterske inicijative, predsjednik Milovan Vlahović i potpredsjednik Balša Cvetković, koji su strpljivo i detaljno odgovarali na naša pitanja. U nastavku slijedi intervju sa mladim i vrijedim intelektualcima koji za Ekonomist otkrivaju tajne klasterskog poslovanja i uspjehe timskog rada.

Ekonomist: Možete li nam reći kako i kada je nastala ideja i sama potreba za pokretanje Klasterske inicijative?

Cvetković:  Kroz projekat Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Mladi su naš potnecijal, pružimo im šansu“ u kojem smo obojica učestvovali, došli smo na ideju da osnujemo organizaciju koja će poljoprivrednicima pružiti administrativnu pomoć u postupku apliciranja na javne pozive Ministarstva poljoprivrede kao i pisati projekte namijenjene poljoprivredi za domaće i međunarodne fondove. U tim našim počecima najteže je bilo steći povjerenje poljoprivrednih proizvođača koji su do tada mnogo puta bili na neki način izigrani od strane raznih organizacija a ponekad i od strane državnih organa. Potreba je bila očigledna jer procedure prijava na javne pozive oduzimaju mnogo vremena, a broj projekata namijenjenih poljoprivredi, s obzirom na potencijal i broj poljoprivrednih proizvođača bio je srazmjerno mali.

Klasterska inicjativa: Predsjednik (lijevo) Milovan Vlahović i potpredsjednik (desno) Balša Cvetković

Ekonomist: Nakon osnivanja NVO Klasterska inicijativa koliko ste u početku brojali članova klastera? Koliko ih brojite na kraju 2017. godine ?

Vlahović: U početku smo brojali 7 članova dok je danas taj broj blizu 40. Poljoprivrednici su počeli aktivnije da se priključuju udruženju onda kada su vidjeli da od njega mogu imati i neke konkretne koristi.

Ekonomist: Kada govorimo o koristima, koji su sve ciljevi i koja je djelatnost Klasterske inicijative?

Cvetković:  Ciljevi udruženja su su prije svega brendiranje tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Opštine Kolašin i sjevera Crne Gore i povećanje broja poljoprivrednih klastera na sjeveru Crne Gore. Djelatnosti  kojima se naše udruženje bavi su različite: priprema dokumentacije i izrada specifikacije za zaštitu tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda sa područija Kolašina i sjevera Crne Gore (kolašinski lisnati sir, mladi kajmak, med, krompir itd.), prijavljivanje na domaće i međunarodne pozive za projekte koji imaju za cilj podsticanje i razvoj klastera, edukacija poljoprivrednih proizvođača o novim metodama poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, pružanje pomoći pri plasmanu i prodaji poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Crne Gore, pružanje pomoći klaster inicijatorima.

Ekonomist: Koje su najzastupljenije djelatnosti vaših članova klastera? 

Vladhović: Članovi klastera se prevashodno bave poljoprivrednom proizvodnjom i proizvodnjom tradicionalnih proizvoda (lisnatog sira, kajmaka). Takođe, imamo i proizvođače voćnih prirodnih rakija i proizvođače meda.

Ekonomist: Klasterska inicijativa je osnovana krajem 2015. godine, šta je do sada urađeno kroz Klaster? Kako su članovi zadovoljni radom samog klastera?

Klasterska inicijativa Fotografija: Privatna arhiva

“Pored pružanja administrativne podrške proizvođačima kako bi na što lakši način ostvarili svoje pravo na premije i druge benefite kod Ministarstva poljoprivrede udruženje je pokrenulo i proceduru zaštite geografskog porijekla kolašinskog lisnatog sira. Procedura podrazumijeva više etapa, osnivanje udruženja, pripremu dokumentacije, obuka i edukacija poljoprivrednika, izrada same specifikacije o geografskom porijeklu sira, razvijanje procedura interne kontrole kvaliteta itd. Do sada smo u saradnji sa mr Ivanom Ivanovićem koji je magistrirao na temi „Ispitivanje kvaliteta i tehnoloških svojstava autohtonog kolašinskog lisnatog sira u svrhu njegove standardizacije“ obezbijedili podatke o hemijskim i bakteriološkim svojstvima sira. Draginja Kujović kustos zavilajnog muzeja u Kolašinu nam je pomogla prilikom izrade separata „Istorijsko porijeklo kolašinskog lisnatog sira“. Zahvaljujemo se Danijelu Vinceku iz botaničke bašte „Dulovine“ koji nam je ustupio podatke o vrstama biljaka koje rastu na područiju Kolašina. Svi ovi podaci su neophodni radi izrade specifikacije o zaštiti Kolašinskog lisnatog sira. Takođe, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede naši članovi su bili u studijskoj posjeti Sloveniji gdje su mogli neposredno da se upozanju sa benefitima brendiranja proizvoda i postupkom interne kontrole kvaliteta koje slovenačka udruženja sprovode” zaključio je Vlahović.

“Pošto se projekat ZZZCG preko kojeg smo počeli sa osnivanjem udruženja u međuvremenu završio kod dijela članova možda postoji nezadovoljstvo što se postupak zaštite kolašinskog sira nije ranije okončao. Međutim, kako je rečeno sama procedura podrazumijeva više etapa i značajna finansijska sredstva koju mi u početku nijesmo bili u mogućnosti da obezbijedimo. Sada kada je situacija u finansijskom smislu bolja planiramo da postupak okončamo najkasnije krajem 2018. godine.” – ponosno ističe Cvetković

Ekonomist: Od kojih institucija imate podršku i sa kojim institucijama sarađujete iz javnog sektora?

Cetković:  Institucije od kojih smo do sada imali najveću podršku je Opština Kolašine i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Značajna je podrška i Ministarstva ekonomije kod kojeg je udruženje registrovano kao klaster.

Ekonomist: Pridruživanjem Klasterskoj inicijativi, koje benefite mogu očekivati budući članovi?

Vlahović: Benefiti koje budući članovi mogu očekivati prije svega se odnose na pružanje administrativne i stručne pomoći  prilikom ostvarivanja prava na premije i druge naknade od Ministarstva. Tu je naravno i mogućnost učešća u svim sadašnjim i budućim projektima koje udruženje bude sprovodilo.

Klasterska inicijativa Kolašin – članovi Privatna arhiva

Ekonomist: Koje su posebne aktivnosti, projekti ili benefiti koje ste uradili za vaše članove a od velikog su značaja za njih?

Pored već pomenutih aktivnosti i projekata udruženje zajedno sa NVO „Natura“, Lokalnom turističkom organizacijom i Opštinom Kolašin u sklopu manifestacije „Udahni Kolašin“ već drugu godinu za redom učestvuje u organizaciji „Pazarnog dana“ na kolašinskom trgu.” zaključio je Vladović i dodao: “Događaj okuplja proizvođače poljoprivrednih proizvoda, poznate ugostitelje i proizvođače suvenira koji tog dana imaju priliku da izreklamiraju svoje proizvode a i po nešto da prodaju.”

Ekonomist: Pomenuli ste brendiranje kolašinskih proizvoda, koliko je zahtjevan proces brendiranja u Crnoj Gori? Koje su vam institucije vjetar u leđa?

Cvetković: Proces brendiranja proizvoda u Crnoj Gori je veoma zahtjevan jer se moraju ispuniti veoma strogi kriterijumi da bi specifikacija bila odobrena od strane stručne komisije Ministarstva poljoprivrede. Ali onda kada proizvod bude zaštićen na teritorij Crne Gore sledeći stepenica je zaštita i promocija proizvoda u Evropskoj uniji. Do sada su nam najveću podršku pružili Opština Kolašin i Ministarstvo poljoprivrede koji su prepoznali značaj ovog projekta kako za samu opštinu tako i za kompletan sjever Crne Gore.

Ekonomist: Šta možemo očekivati u narednom vremenskom periodu, koji su vam budući planovi?

“Za naredni period planovi su nam usmjereni prije svega na potpisivanje ugovora stručnim konsultantom koji će nam pomoći u izradi specifikacije geografskog porijekla kolašinskog lisnatog sira kao krovnog dokumenta. Stručna pomoć u ovoj fazi je neophodna kako bui se na kvalitetan način finalizovao cjelokupan postupak jer smo mi do sada uradili sve što je bilo u našoj moći.” ističe Vlahović.

“Radićemo i na dodatnoj edukaciji članova o značaju brendiranja i razvijati postupke interne kontrole kvaliteta. Takođe, moguća je i promjena organizacione strukture i ciljeva samog udruženja gdje će veći fokus biti na promociju kolašinskog sira onda kada postane zaštićeni brend.” zaključio je Cvetković.

Klasterska inicijativa – Zajednički nastup Fotografija: Privatna arhiva

 

Ekonomist.me želi uspješan rad Klasterskoj inicijativi uz obećanje da ćemo svakako pratiti njihov dalji rad i razvoj.

Filip Mihailović
Filip Mihailović
Rođen (1991.) i radi u Kotoru. Po zanimanju magistar nauka marketing menadžmenta. Kontakt: filip.mihailovic@ekonomist.me

Komentariši

Top