Upravni sud: Roming ne odgovara Crnoj Gori

Upravni sud Crne Gore prihvatio je tužbu crnogorskog Telekoma i Telenora, kojom je traženo ukidanje međudržavnog sporazuma o snižavanju cene rominga u mobilnoj telefoniji od 30. juna, za građane Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.

 

Prema odluci Upravnog suda, takav sporazum je za Crnu Goru neprihvatljiv iz dva razloga, prvo, jer je direktiva o snižavanju cene rominga obaveza samo za zemlje EU, a drugo, što taj sporazum nije ratifikovan u parlamentu.

 

Kako je u listu Pobjeda objasnio diektor Agencije za elektronske komunikacije Zoran Sekulić, problem je sada u tome što su u zemljama potpisnicama sporazuma na snazi odluke njihovih regulatornih tela o snižavanju cena rominga. Građani Crne Gore će imati te pogodnosti kad otputuju u te zemlje , ali ne i oni koji budu dolazili u Crnu Goru. To je u suprotnosti sa principom proporcionalnosti, rekao je Sekulić.

 

Operateri u Crnoj Gori, prema rečima Sekulića,imaju popuste po ugovoru o romingu sa mrežama operatera u istom vlasništvu u zemljama potpisnicama sporazuma , koji su približni cenama koje su propisane odlukom Agencije za elektronske komunikacije.

 

To može da se kvalifikuje kao antikonkurentsko ponašanje i Agencija će pokušati da reši taj pravni apsurd, rekao je Sekulić.

 

Izvor: Beta

Redakcija
Redakcija
Redakcija <a href="http://ekonomist.me">Ekonomista</a> donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top