Unutrašnji dug 320 miliona evra | Ekonomist

Unutrašnji dug 320 miliona evra

Ukupan unutrašnji dug države na kraju prošle godine iznosio je 320,29 miliona evra, podaci su iz predloga Zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu koji se nalazi na sajtu Skupštine.

Unutrašnji dug, kako je navedeno u završnom računu budžeta, smanjen je za oko 60,93 miliona evra u odnosu na kraj 2014. godine, a kako je pojašnjeno u predlogu, to smanjenje je uzrokovano prije svega otplatom duga po osnovu emisije domaćih obveznica i kredita kod domaćih komercijalnih banaka.

Unutrašnji dug najvećim dijelom čini dug po osnovu restitucije u iznosu od oko 93,14 miliona evra, državnih zapisa u iznosu od 77,71 milion, dug za staru deviznu štednju 43,14 miliona i drugi“, navedeno je u predlogu završnog računa budžeta.

Obaveze po osnovu restitucije u prošloj godini uvećane su za 3,24 miliona evra u odnosu na 2014. godinu zbog donošenja novih rješenja za povraćaj oduzetih imovinskih prava. Na drugoj strani, smanjene su obaveze države po osnovu stare devizne štednje za oko 12,56 miliona u odnosu na raniju godinu.
U stanje domaćeg duga uključen je i dug pravnih lica i privrednih društava, koja, kako je navedeno, pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom
finansirana iz budžeta države, u iznosu od oko 37,34 miliona evra.

U iznos pomenutog duga najvećim dijelom uključen je dug Željezničke infrastrukture u iznosu od oko 24,34 miliona evra, Željezničkog prevoza u iznosu od oko 10,73 miliona, duga RTCG u iznosu od oko 1,78
miliona evra i drugi“, navedeno je u predlogu.

Država po kreditima koji su podignuti kod komercijalnih banaka, koje posluju na teritoriji Crne Gore, duguje 36,58 miliona evra. Takođe, za zaostale penzije duguje se 1,79 miliona, a po osnovu državnih obveznica za Fond rada dug je 2,64 miliona evra. Dug po osnovu domaćih obveznica iznosi 27,95 miliona evra.

U prošloj godini Vlada je kod domaćih kreditora garantovala za iznos od oko 47,95 miliona evra, dok je stanje duga po izdatim garancijama na kraju prošle godine iznosio 44,89 miliona evra.

Crna Gora je tokom prošle godine potpisala ugovore o garanciji u ukupnom iznosu od 88,17 miliona evra, od čega se 40 miliona odnosi na Crnogorski elektroprenosni sistem, za izgradnju podvodnog kabla, dok se 42,89 miliona odnosi na realizaciju sanacionih planova lokalnih samouprava kod domaćih banaka, a 5,28 miliona za izgradnju stembene zgrade za prosvjetne radnike u Budvi.

Izvor: Dan

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top