Učimo Excel: III lekcija - SUM, COUNT, AVERAGE | Ekonomist

Učimo Excel: III lekcija – SUM, COUNT, AVERAGE

Piše: Mladen Kandić

U prethodnoj lekciji smo objašnjavali logičke funkcije Excela, a ovaj članak počinjemo objašnjavanjem najkorišćenije Excelove funkcije – funkcije za sabiranje SUM.

Ukupnu prodaju smo izračunali preko funkcije SUM. Za opseg smo odredili ćelije od E2 do E8. Ćelije koje sabiramo ne moraju biti u istoj koloni jedna ispod druge. Možemo sabirati i opseg ćelija iz različitih kolona, s tim što opsege moramo razdvojiti zarezom.

Pretpostavimo da je fiksna plata svakom radniku 500 €. Ukoliko je prodaja koju je ostavario radnik veća od 7 000 €, onda on dobija 200 € bonusa. Ako je prodaja veća od 5 000 €, a manja ili jednaka 7 000 € radnik osvaja bonus od 100 €. U suprotnom, nije prebacio plan i neće dobiti bonus. Kolonu bonus izračunavamo preko ugniježdene IF funkcije.

=IF(E2>7000,200,IF(E2>5000,100,0))

Sada možemo sabrati ukupan trošak plata i bonusa za preduzeće pomoću SUM funkcije.

Sabrali smo dva opsega iz različitih kolona na taj način što smo ih razdvojili zarezima.

Funkcija COUNT broji ćelije koje sadrže brojeve. Ako u tabeli iznad u nekoj ćeliji postavimo funkciju =COUNT(C2:C8) rezultat će biti 0 zato što nijedna ćelija ne sadrži broj. Ukoliko u istoj tabeli postavimo COUNT funkciju da računa opseg u koloni u kojoj se nalaze brojevi, na primjer =COUNT(E2:E8) rezultat će biti 7.

Funkcija COUNTA broji ćelije u određenom opsegu koje nisu prazne. Dakle, COUNTA će prebrojati i ćelije u kojima se nalazi broj, tekst, datum i slično.

Funkcija COUNTBLANK broji prazne ćelije u određenom ospegu.

 

Šta ako želimo da odredimo koliko radnika radi u Podgorici? Ovaj problem nam rješava COUNTIF funkcija. Ona broji ćelije u određenom ospegu koje zadovoljavaju određeni kriterijum. U ovom slučaju, u nekoj od ćelija iz gornje tabele bismo upisali sledeću funkciju:

=COUNTIF(C2:C8,”Podgorica”)

i funkcija bi vratila rezultat 2, s obzirom na to da dvoje radnika radi u Podgorici. Opseg koji funkcija provjerava su ćelije od C2 do C8, a uslov je da je grad Podgorica. Obavezno uvijek stavite znake navoda u funkciji kada koristite tekst. Na ovaj način Excelu dajete doznanje da se radi o tekstualnom tipu podatka.

Šta ako želimo da odredimo koliko je radnika koji ne rade u Podgorici?

Možemo prvo da preko funkcije COUNTA odredimo ukupan broj radnika, zatim preko funkcije koju smo sada objasnili odredimo broj radnika koji radi u Podgorici i oduzmemo ova dva broja kako bismo dobili broj radnika koji ne rade u Podgorici.

Ipak, postoji i brži način, pa ćemo vam njega i pokazati, pošto, kao što uvijek naglašavamo, poenta korišćenja Excela i jeste u skraćivanu vremena neophodnog za određene izračune kako bi se povećala produktivnost i efikasnost.

U određenoj ćeliji upišite sljedeću funkciju:

=COUNTIF(C2:C8,”<>Podgorica”).

Ova funkcija prebrojava sve ćelije u zadatom opsegu koje zadovoljavaju uslov (u ovom slučaju uslov je da ćelija ne sadrži riječ Podgorica).

Ako želimo da prebrojimo radnike iz Podgorice koji su ostvarili prodaju veću od 5 000 €, onda treba da koristimo funkciju COUNTIFS.

=COUNTIFS(C2:C8,”Podgorica”,E2:E8,”>5000”)

Funkcija će vratiti rezultat 2, jer su oba radnika iz Podgorice ostvarila prodaju veću od 5 000 €.

Funkcija prvo pronalazi ćelije koje u ospegu C2:C8  sadrže riječ “Podgorica”, a zatim u tim redovima u kojima se nalazi riječ Podgorica provjerava da li je vrijednost u koloni E veća od  5 000 €.

Prosječnu prodaju računamo preko funkcije AVERAGE.

Prosječnu prodaju radnika koji rade na teritoriji Podgorice bismo izračunali preko funkcije AVERAGEIF.

=AVERAGEIF(C2:C8,”Podgorica”,E2:E8)

 Rezultat ove funkcije je prosječna vrijednost (aritmetička sredina) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume.

Ukupnu prodaju radnika iz Podgorice bi dobili pomoću SUMIF funkcije. Dio u zagradi bi bio identičn kao i kod AVERAGEIF funkcije s tim što bi rezultat bio 12 900, s obzirom na to da ova funkcija računa sumu, a ne prosjek.

 

Nadam se da ste ukapirali logiku ovih funkcija, imajući u vidu da funkcionišu po sličnom principu. Sada i sami možete raditi izračune na osnovu uslova koje sami postavite.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top