U srijedu javni poziv za reprogram poreskog duga | Ekonomist

U srijedu javni poziv za reprogram poreskog duga

Ministarstvo finansija objaviće u srijedu javni poziv za reprogram poreskih potraživanja, pri čemu će poreski obveznici u roku od 45 dana imati mogućnost da podnesu zahtjev za njihov reprogram.

Na sajtu Poreske uprave (PU) objavljeno je da se zahtjevi za reprogram poreskih obaveza dostavljaju centrali PU na adresi Bulevar Šarla de Gola broj 2. Formular zahtjeva za reprogram poreskih potraživanja, potvrdu o stanju poreskog duga na dan objave javnog poziva, kao i instrukciju za postupanje pri apliciranju za reprogram poreskih potraživanja mogu se naći na sajtu PU.

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja stupio je na snagu 31. decembra.

Zakon je usvojen u cilju naplate poreskih potraživanja od obveznika koji zbog nelikvidnosti i poteškoća u poslovanju nijesu bili u mogućnosti da blagovremeno izmire poreske obaveze.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top