U septembru raspisano skoro 29 miliona javnih nabavki | Ekonomist

U septembru raspisano skoro 29 miliona javnih nabavki

U septembru tekuće godine, raspisano je 312 tendera, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 28.931.017,45 eura. Ovi podaci su dobijeni uz pomoć korišćenja softvera eTenderi  (www.etenderi.me) crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke državnih i komercijalnih naručilaca.

Poslednjim ažuriranjem softvera, korisnici portala su u prilici da saznaju i nabavke male vrijednosti, koje naručioci objavljuju na svojim veb sajtovima. Softver, pored kompletne statistike, svim korisisnicima omogućava da u okviru pojedinačnog tendera odmah saznaju potencijalne konkurente.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je manji, kao i ukupna raspisana vrijednost. Konkretno, u okviru 481 objavljenog tendera iz septembra 2016. godine, raspisana vrijednost je bila 33.205.954,49 eura.

Najviše tendera prošlog mjeseca raspisano je u kategoriji Završni građevinski radovi, konkretno 53. U kategorijama Niskogradnja i Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, građevinstvu i inženjerstvu raspisano je 46, odnosno 34 tendera. Kada je riječ o kategoriji Transportna i prateća oprema, raspisano je 20, dok je u kategoriji Električne mašine, aparati, oprema i potrošna roba objavljeno 18 tendera.

Kada je riječ o raspisanim vrijednostima, u pet vodećih kategorija spadaju Medicinska oprema i ljekovi, na koju se odnosilo 5.476.209,08 eura, dok je u Završnim građevinskim radovima  raspisano 4.864.979,20 eura. U kategorijama Niskogradnja i Nafta, gorivo, drva za ogrijev, struja i drugi izvori energije raspisano je 4.158.470,99, odnosno 3.962.393,84 eura. Peta kategorija po visini raspisanih sredstava je Usluga zakupa prostora, skladištenje roba i arhivske građe sa raspisanih 2.485.114,00 eura.

Po raspisanoj vrijednosti tendera, u prošlom mjesecu na prvom mjestu se nalazi nabavka višeenergetskog linearnog akceleratora i prateće opreme za čiji tender je Klinički centar Crne Gore raspisao 2.675.500,00 eura. Za mazut i lož ulje za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, Kliničkog centra i drugih JZU Crne Gore raspisano je 2.598.837,84 od strane Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, dok je za nabavku zgrade ili poslovnog prostora (dijela zgrade), koji je u izgradnji i koji se može izdvojiti posebnim pristupom i ulazom Uprava za imovinu raspisala 2.000.00,00 eura. Za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu 3T i skenera (CT) raspisan je iznos od 1.995.000,00, a naručilac posla je Klinički centar Crne Gore. Na kraju, Radiodifuzni centar je raspisao tender za nabavku, projektovanje, izradu, montažu i puštanje u rad TV UHF antenskog sistema sa pripadajućom iglom u vrijednosti 770.00,00 eura.

Najviše tendera u prethodnom mjesecu, njih 41, raspisalo je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova. Slijedi Klinički centar Crne Gore sa raspisanih 19 tendera, dok su Crnogorski elektrodistributivni sistem i Elektroprivreda Crne Gore u istom periodu raspisali 14, odnosno 12 tendera. Na kraju, 10 tendera je raspisalo Ministarstvo odbrane Crne Gore.

U mjesecu za nama raspisan je veliki broj komercijalnih tendera. Među njima su prenjačili Rudnik uglja Pljevlja, Svjetska banka, Luka Bar, MIDAS i ostali komercijalni naručioci. Među najvećima je tender objavljen od strane Rudnika Uglja, u kojem se vrši nabavka dizel goriva i beznina MB-98 za 2017. godinu. Raspisana su sredstva u iznosu od 5.991.000,00 eura.

U prethodnom mjesecu, na portalu www.etenderi.me objavljeno je 380.712,50 eura vrijednosti malih nabavki. Kako novi Zakon o javnim nabavkama nalaže svim naručiocima malih nabavki da na svojoj internet stranici objave prethodno utvrđen akt o načinu postupka kod istih, softver kompanije Amplitudo prati preko 300 sajtova svih naručilaca, čineći akte i tendere lako dostupnim, kako biste ponuda od strane ponuđača bila pripremljena kvalitetno i na vrijeme.

Komentariši

Top