U poreskim rajevima ogroman raskorak između broja zaposlenih, obrta i profita | Ekonomist

U poreskim rajevima ogroman raskorak između broja zaposlenih, obrta i profita

Britanska organizacija Oksfam je danas objavila istraživanje koje pokazuje da  četvrtinu profita u poreskim rajevima, najčešće u Luksemburgu, Hong-Kongu i Irskoj, prijavljuje 20 najvećih evropskih banaka. To ukazuje na raskorak izmedju broja zaposlenih, obrta i profita u tim zemljama i teritorijama.

U Irskoj su neke banke imale veći profit od obrta, što po izvještaju može da se tumači i kao pokazatelj vještačkog izmještanja profita, a jedan manji poreski raj Kajmanska ostrva izdvaja se po profitnoj stopi od 167 odsto i nultoj poreskoj uplati banaka.

U poreskim rajevima 20 velikih evropskih banaka 2015. ostvarilo je 26 odsto ukupnog profita, odnosno 25 milijardi eura, ali je tamo imalo 12 odsto ukupnog obrta i sedam odsto zaposlenih, što je u očiglednom raskoraku, navodi ova NVO koja je istražvanje objavila sa mrežom Međunarodni vodič za fer finansije (Fair Finance Guide International).

U izvještaju se navodi da su ove banke prijavile 628 miliona eura profita u poreskim rajevima u kojima nemaju nijednog zaposlenog.

Oksfam objašnjava da takva „zloupotreba“ poreskih rajeva može da posluži da se „vještački izmjesti profit kako bi se smanjio poreski doprinos, omogućila poreska utaja klijentima ili zaobišle obaveze koje su nametnute propisima“.

Oksfam smatra poreskim rajevima zemlje koje su i na listama glavnih organizacija poput OECD-a i MMF-a, i tome pridodaje i druge zemlje u skladu sa sopstvenim kriterijumima poput niske efektivne poreske stope, a autori istraživanja koriste podatke pojedinačnih zemalja o bankama koji se po propisima EU moraju objavljivati zarad transparentosti.

Ko-autorka izvještaja Manon Obri (Aubry) je rekla da ovi rezultati „koji ponekad prelaze granice zdravog razuma, pokazuju rasprostranjenost problema i potpunu nekažnjivost koja prati ove prakse najvećih evropskih banaka u poreskim rajevima“.

Izvještaj je pokazao da je najčešći izbor najvećih evropskih banaka Luksemburg, Irska i Hong-Kong, dok se od manjih poreskih rajeva po isplativosti ističu Kajmanska ostrva, sa profitnom maržom evropskih banaka od 167 odsto.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top