Pripremaju zakon koji će štititi banke od kraha | Ekonomist

Pripremaju zakon koji će štititi banke od kraha

Zakon o oporavku i sanaciji banaka, kojim će se urediti uslovi i metodi sanacije finansijskih institucija od sistemskog značaja u pripremi je u Centralnoj banci Crne Gore, a ima za cilj da se njime obezbijede uslovi za jačanje stabilnosti finansijskog sistema u slučajevima problema kod značajnijih banaka, navodi list Vijesti.

Ovim zakonom biće utvrđena pravila, postupci i instrumenti za sanaciju banaka i ovlašćenja i zadaci sanacionog tijela, a u planu je i osnivanje sanacionog fonda, kao i da se zakonom definiše finansiranje, korišćenje novca iz fonda i upravljanje tim novcem.

Zakon, kako je u CBCG rečeno Vijestima, neće predviđati da se novcem iz državnog budžeta spašava neka banka.

“Izrada zakona o sanaciji banaka je u toku. Početak njegove primjene očekuje se nakon što predlog teksta zakona prođe redovnu proceduru, predlaganje i usvajanje u Skupštini. Planirani rok za njegovo usvajanje je kraj ove godine”, saopšteno je u CBCG.

Oni su pojasnili da se kroz ovaj zakon u poredak Crne Gore implementira direktiva 2014/59/EU od 15. maja 2014. godine o uspostavljanju okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicionih društava (BRRD).

“Sastavni dio te direktive su i preventivne mjere – obaveza priprema i ažuriranje planova oporavka banaka. Tim planovima se predviđaju mjere koje banke treba da preduzmu za popravljanje svog finansijskog položaja nakon značajnog pogoršanja”, saopštili su u CBCG, dodavši da će to, prema njihovoj ocjeni, posebno biti od značaja jer će se ovim ojačati poslovanje banaka i spriječiti njihov prekomjerni rast ili preuzimanje prekomjernog rizika.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top