U martu raspisano 906 tendera vrijednosti skoro 59 miliona | Ekonomist

U martu raspisano 906 tendera vrijednosti skoro 59 miliona

Raspisanih tendera u martu ove godine bilo je 906, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 58.968.800,64 eura, podaci su dobijeni uz pomoć korišćenja softvera eTenderi (www.etenderi.me) crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je veći, kao i ukupna vrijednost, budući da je iznos koji je raspisan u okviru 896 tendera iz marta 2016. bio 57.808.208,36 eura.

Najviše tendera prošlog mjeseca raspisano je u kategoriji “Kancelarijski i birotehnički materijal”, konkretno 67 tendera. U kategorijama “Finansijske usluge osiguranja” i “Niskogradnja” raspisano je 55, odnosno 52 tendera. Kada je riječ o kategoriji “Nafta, gorivo, drva za ogrijev, struja i drugi izvori energije”, raspisano je 49 tendera. Na kraju, 46 tendera objavljeno je u kategoriji “Transportna i prateća oprema”.

Kada je riječ o raspisanim vrijednostima, u pet vodećih kategorija spadaju “Visokogradnja”, na koju se odnosilo 10.163.000,00 eura, zatim “Niskogradnja” sa raspisanih 8.041.100.00 eura. U kategorijama “Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi” i “Transportna i prateća oprema” raspisano je 6.938.392.00 eura, odnosno 6.079.788.98 eura. Peta kategorija po visini raspisanih sredstava je “Medicinska oprema i ljekovi” sa raspisanih 3.502.997,70 eura.

Po raspisanoj vrijednosti u prošlom mjesecu na prvom mjestu su radovi na izgradnji objekta Doma za stare osobe, za čiji tender je naručilac Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova, za iznos 9.800.000,00 eura. Za nabavku nove niskopodne prikolice za prevoz građevinskih mašina, naručilac Vodovod i kanalizacija Podgorica je raspisao tender u vrijednosti 3.700.000,00 eura. Za nabavku flaša, 13. Jul Plantaže, kao naručilac je raspisao tender u vrijednosti 2.613.722,99 eura. Kada je riječ o nabavci ljekova, naručilac Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore je raspisala tender u vrijednosti od 1.837.130,00 eura. Na kraju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao naručilac, raspisalo je tender u vrijednosti od 1.421.200,00 eura za nabavku nafte, benzina i lož ulja.

Najviše tendera u martu ove godine, njih 20, raspisalo je JP za upravljanje morskim dobrom, slijedi Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva sa 17 tendera. Pošta Crne Gore je u prethodnom mjesecu raspisala 15 tendera, dok su Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice i Centar za toksikološka ispitivanja Podgorica raspisali po 14 tendera.
Kad je riječ o komercijalnim nabavkama, u martu je raspisan veliki broj tendera. Među njima su prednjačili UNDP, UNICEF, Svjetska banka, Rudnik uglja Pljevlja i ostali komercijalni naručioci. Među najvećima je zvaničan poziv objavljen od strane Delegacije Evropske unije, u kojoj su zainteresovani ponuđači pozvani da dostave predloge projekata u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo (2014-2020). Raspisana su sredstva u iznosu od 2.040.000,00 eura.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top