U julu raspisano skoro 14 miliona eura | Ekonomist

U julu raspisano skoro 14 miliona eura

U julu tekuće godine, raspisana su 154 tendera, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 13.731.391,37 eura. Ovi podaci dobijeni su uz pomoć korišćenja softvera eTenderi  (www.etenderi.me) crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke državnih i komercijalnih naručilaca.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je manji, kao i njihova ukupna vrijednost. Konkretno, raspisana vrijednost za 534 raspisana tendera iz jula 2016. je bila 51.573.343,02 eura.

Najviše tendera prošlog mjeseca raspisano je u kategoriji Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, konkretno 22 tendera. U kategorijama Niskogradnja i Završni građevinski radovi raspisano je 17, odnosno 16 tendera. Kada je riječ o kategoriji Transportna i prateća oprema, raspisano je 12 tendera. Na kraju, 10 tendera je objavljeno u kategoriji Informacioni sistemi, softverski paketi i usluge.

Kada je riječ o raspisanim vrijednostima, u pet vodećih kategorija spadaju Niskogradnja, na koju se odnosilo 6.001.458,68 eura, zatim Završni građevinski radovi sa raspisanih 2.855.158,68 eura. U kategorijama Visokogradnja Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, građevinstvu i inženjerstvu raspisano je 1.125.398,00 odnosno 982.898,00 eura. Peta kategorija po visini raspisanih sredstava su Usluge popravke i održavanja opreme na mehanički, motorni i hidraulični pogon sa raspisanih 834.300,00 eura.

Po raspisanoj vrijednosti u prošlom mjesecu na prvom mjestu su radovi na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača, II faza, opština Bijelo Polje., za čiji tender je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova raspisalo 3.000.000,00 eura. Za radove na rekonstrukciji Cvijetne ulice u Podgorici. Isti naručilac je raspisao tender u vrijednosti od 1.000.000,00 eura. Kada je riječ o tenderu za redovnu investicionu opravku dvije elektro lokomotive serije 461Željeznički prevoz Crne Gore raspisao je tender u vrijednosti od 761.600,00 eura. Na kraju, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova i Crnogorski elektrodistributivni sistem su raspisali tendere  za radove na sanaciji sistema postojećeg ponorana na lokaciji Donji ponor u Prijestonici Cetinje, odnosno, izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na zamjeni  transformatora u iznosima od 700.000,00 i 375.522,00 eura.

Najviše tendera u prethodnom mjesecu, njih 29, raspisalo je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova, dok za njima slijedi Opština Tivat sa 6 tendera. Uprava za imovinu Zavod za hitnu medicinsku pomoć su u prethodnom mjesecu raspisali po 5  tendera. Na kraju, 4 tendera raspisala je Elektroprivreda Crne Gore.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top