U januaru raspisano 125 tendera vrijednosti 4,4 miliona | Ekonomist

U januaru raspisano 125 tendera vrijednosti 4,4 miliona

Raspisanih tendera u januaru ove godine bilo je 125, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 4.453.185,09 eura, podaci su dobijeni uz pomoć korišćenja softvera eTenderi crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je veći, a ukupna vrijednost je niža, budući da je iznos koji je dostiglo 85 tendera iz januara 2015. bio 4.479.006,56  eura.

Najviše tendera prošlog mjeseca raspisano je u kategoriji koja se odnosi na naftu, gorivo, drva za ogrijev, struju i druge izvore energije, na šta se odnosi 13 tendera. Po devet tendera raspisano je u kategoriji koja obuhvata potrošni materijal za čisćenje i održavanje higijene, kao i u kategoriji koja obuhvata strukture i materijali za gradjevinu — pomoćne proizvode građevinstva (osim električne opreme). U kategorijama kancelarijski i birotehnički material, kao transportna i prateća oprema raspisano je po osam tendra, podaci su baze na stranici www.etenderi.me.

Kada je riječ o vrijednosti u pet vodećih kategorija spadaju medicinska oprema i ljekovi, na koje se odnosilo 2.011.603,11 eura, zati nafta,gorivo, drva za ogrijev, struja i drugi izvori energije sa 702.500,00 eura, hrana, piće, duvan i srodni proizvodi sa 395.200 eura, strukture i materijali za gradjevinu: pomoćni proizvodi građevinstva (osim električne opreme) sa 302 000 eura i transportna i prateća oprema sa 276.478,98 eura.

Po raspisanoj vrijednosti u prošlom mjesecu na prvom mjestu je nabavka ljekova , za šta je naručilac Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm, za iznos 1.298.784,70 eura, slijedi nabavka goriva po potrebi za period od 12 mjeseci , čiji naručilac je javno preduzeće Komunalne djelatnosti Bar, vrijednosti 350.000 eura. Na trećem mjestu je nabavka medicinskih sredstava, čiji naručilac je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore u iznosu od 320.000 eura, zatim nabavka ljekova koje je naručila zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm za 270 364,41 eura te nabavka robe — mlijeka i mliječnih proizvoda za godinu dana, za naručioca Hotelsku grupu Budvanska rivijera AD Budva u iznosu od 225 000 eura.

Najviše tendera u januaru ove godine, njih devet, raspisala je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, slijedi JP Komunalne djelatnosti Bar sa osam tendera, po sedam su raspisali Komunalno DOO Tivat i Opština Berane, dok je Crveni krst Crne Gore raspisao šest tendera.

Kad je riječ o komercijalnim nabavkama, u januaru je raspisan veliki broj tendera. Među njima su prenjačili UNDP, EBRD, Rudnik uglja Pljevlja, Crnogorski Telekom i ostali komercijalni naručioci. Među najvećima je tender objavljen od strane Rudnika uglja, čija se nabavka odnosila na djelove za remont Dampera, u kategoriji “Mašine i prateći djelovi za rudnike, kamenolome i građevinstvo”. Tender je bio vrijedan 250.000 eura.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top