U februaru raspisano 648 tendera vrijednosti 22,3 miliona | Ekonomist

U februaru raspisano 648 tendera vrijednosti 22,3 miliona

Raspisanih tendera u februaru ove godine bilo je 648, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 22.329.177,65 eura, podaci su dobijeni uz pomoć korišćenja softvera eTenderi crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je manji, a ukupna vrijednost je niža, budući da je iznos koji je dostiglo 656 tendera iz februara 2015. bio 33.129.060,05 eura.

Od ukupnog broja više od trećine, odonosno 232 tendera raspisana su u pet vodećih kategorija i to:

 1. Kancelarijski i birotehnički material — 60
 2. Nafta,gorivo, drva za ogrijev, struja i drugi izvori energije — 53
 3. Usluge smještaja, ugostiteljske usluge — 43
 4. Hrana, piće,duvan i srodni proizvodi — 40
 5. Finansijske usluge osiguranja — 36

Kategorije u kojima je vrijednost tendera bila najveća su:

 1. Nafta, gorivo, drva za ogrijev, struja i drugi izvori energije — 2.471.800,24€
 2. Završni građevinski radovi — 2.130.100,00€
 3. Usluge popravke i održavanja opreme na mehanički, motorni i hudraulični pogon — 1.975.700,00€
 4. Usluge smještaja, ugostiteljske usluge — 1.851.001,20€
 5. Usluge štampe — 1.190.900,00€

Kada je riječ o raspisanoj vrijednosti najviše tendera u februaru ove godine odnosilo se na kategorije

 1. Štampa udžbenika, školskih i drugih obrazaca, časopisa i narudžbenica (Naručilac: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica – 975.800,00€)
 2. izvođenje radova i opremanje bazena hotela “Aleksandar” (Naručilac: Hotelska grupa Budvanska rivijera AD Budva — 950.000,00€)
 3. Nabavka testova i reagensa za medicinsku mikrobiologiju (Naručilac: Institut za javno zdravlje Podgorica — 770.000,00€)
 4. Investiciona opravka dizel elektro lokomotiva (Naručilac: Montecargo AD — 700.000,00€)
 5. Investiciona opravka elektro lokomotiva (Naručilac: Montecargo AD — 600.000,00€)

Pet naručilaca sa najvećim brojem tendera u februaru bili su

 1. Opština Tivat — 13
 2. Pošta Crne Gore — 13
 3. Univerzitet Crne Gore; Rektorat — 12
 4. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice — 11
 5. Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica — 11

Najveći komercijalni tender u februaru ove godine bio je tender za obezbjeđivanje podrške za dalje usaglašavanje propisa u oblasti finansijskih usluga u Crnoj Gori sa aktima EU, kao i sa jačanjem regulatornih i nadzornih kapaciteta (Komercijalni naručilac: Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori — 1.269.000,00€). Kategorija u kojoj je objavljen tender je “Finansijske usluge”.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top