U Crnoj Gori poslodavci favorizuju strance | Ekonomist

U Crnoj Gori poslodavci favorizuju strance

Tržište rada u Crnoj Gori karakteriše veliki obim zapošljavanja stranaca, što je specifičnost i izuzetak u odnosu na zapošljavanje stranaca u drugim zemljama. To je već duži period prisutno, a posljednjih nekoliko godina je i u stalnom rastu, pišu Dnevne novine.

Analitičar tržišta rada Ratko Bakrač za Dnevne novine navodi više uzroka te pojave.

“Prije svega, okolnost da je u Crnoj Gori izražen deficit u ponudi nekih zanimanja iz oblasti građevinarstva i ugostiteljstva, u vrijeme najintenzivnijeg obavljanja poslova u tim djelatnostima, i činjenice da je u zemljama iz okruženja izražena nezaposlenost (oko milion je nezaposlenih u: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Albaniji), što pruža mogućnost zadovoljavanja potreba poslodavaca po obimu, strukturi i dinamici”, kaže on.

U 2013, 2014. i 2015. zaposleno je više stranih nego domaćih radnika. Lani je izdato 16.811 dozvola za rad i zapošljavanje stranaca što je za 6.448 ili 27,7 odsto manje u odnosu na 2014. godinu (23.259).

Bakrač ocjenjuje da je stagnacija zapošljavanja domaće radne snage posebno izražena u prethodne tri godine, iako je taj odnos u 2015. nešto povoljniji.

Ukupno prijavljena tražnja u Crnoj Gori sa oko 60 odsto se zadovoljava zapošljavanjem stranaca.

“To nameće potrebu intenziviranja kampanje u društvu, među mladima, roditeljima i poslodavcima, o značaju i prednostima većeg zapošljavanja domaće radne snage, posebno mladih, odnosno, potrebi ostvarivanja većeg stepena supstitucije zapošljavanja stranaca domaćom radnom snagom”, poručuje Bakrač.

Obim i struktura ponude i zapošljavanja (domaće i strane) radne snage ukazuje na to da se kod nekih djelatnosti, kako navodi Bakrač, realno može zapošljavati više domaće u odnosu na stranu radnu snagu, kao što su trgovina, ugostiteljstvo, usluge, dok se to u nekim može ostvariti u manjem obimu, s obzirom na iskazani deficit, recimo u građevinarstvu.

Oko 60 odsto stranaca radi proste poslove

Često se i nerealno kao argument ističe nedostatak kvalitetne domaće radne snage na tržištu, što bi se u osnovi moglo odnositi na manji broj poslova za čije obavljanje su potrebna određena, deficitarna specijalistička znanja (u oblasti ugostiteljstva, građevinarstva i nekim uslugama), a oko 60 odsto stranca se angažuje na obavljanju manje zahtjevnih poslova koji bi se u većem obimu mogli zadovoljiti zapošljavanjem domaće radne snage.

U anketi Zavoda, kao glavne razloge zapošljavanja stranaca većina poslodavaca navodi nedostatak domaće radne snage potrebnog profila i da domaći radnici nisu adekvatno obučeni, te da neće da prihvate ponuđene poslove.

Poslodavci, takođe, kao važne razloge ističu bolju obučenost strane radne snage, odnosno da je ona marljivija, disciplinovanija i manje zahtjevna. Kao manje važan razlog ocjenjuju okolnost da je strana radna snaga jeftinija.

Međutim, i pored značajnih poreskih olakšica predviđenih kod zapošljavanja domaćih radnika na sezonskim poslovima, poslodavci više zapošljavaju stranu radnu snagu.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top