U Crnoj Gori može biti zaposleno 13.185 stranaca | Ekonomist

U Crnoj Gori može biti zaposleno 13.185 stranaca

Najviše stranaca u 2017. može biti angažovano u građevinarstvu 3.323, turizmu i ugostiteljstvu 2.487, poljoprivredi 872…

Vlada je juče utvrdila da tokom naredne godine za rad u Crnoj Gori može biti zaposleno 13.185 stranaca.

Preko ugovorenih usluga može biti angažovano do 1.360 stranaca, na sezonskom zapošljavanju do 3.324, a preko standardnog zapošljavanja do 6.501 stranac. Naknadno će biti raspoređana kvota od preostalih 2.000 mogućih angažovanja stranaca. Ukupna kvota je smanjena u odnosu na ovogodišnju za 1,6 hiljada stranih radnika.

Najviše stranaca  u 2017. godini može biti angažovano u građevinarstvu 3.323, turizmu i ugostiteljstvu 2.487, poljoprivredi 872,…

Vlada je usvojila i predlog da za 299 hiljada eura kupi tri stana u Mojkovcu i pet u Plužinama od Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju, koje će kasnije ustupiti tim opštinama za zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica. Prosječna vrijednost kvadratnog metra stana i u Mojkovcu i u Plužinama procijenjena je na 635 eura.

Izabrana je radna grupe koje treba da pronađe rješenje za isplatu spornih otpremnina bivšim radnicima Kombinata aluminijuma. Predsjednica radne grupe  je ministarka ekonomije Dragica Sekulić, a članovi su još četiri predstavnika ministarstava i dva predstavnika radnika Nikola Raković i Zoran Vukotić.

Vlada je usvojila informaciju da je Savez sindikata dobio presudu protiv nje kojom je utvrđen dug države Savezu  od 711 hiljada eura zbog neisplaćenih otpremnina “gubitnicima tranzicije” u periodu od 2000. do 2007. godine. U informaciji nije navedeno kako će Vlada izmiriti ovaj dug, s obzirom da i SSCG ima dug prema državi za poreze i doprinose.

Usvojena je odluka i o davanju koncesije firmi Viridi Progressum iz Kolašina za gradnju male hidroelektrane na vodotoku Paljevinska rijeka.  Osnivači ove firme su Tradewins Adtiatic iz Baltimora (65 odsto) i Aleksandar Mrdak (35 odsto).

Vlada je usvojila izmjenu Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.  Uredbom se, kako je navedeno u saopštenju, reguliše način određivanja jedinične naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i raspodjele sredstava prikupljenih od naknade, kao i bliži način određivanja cijene po kojoj crnogorski operator tržišta prodaje snabdjevačima i kupcima-samosnabdjevačima električnu energiju od povlašćenih proizvođača. Kao novina utvrđen je način određivanja visine naknade za krajnjeg kupca instalisane snage veće od 50 MW i naponskog nivoa preko 35 kV.

Vlada krajem januara treba da odredi novi iznos stavke za otkup električne energije iz obnovljivih izvora (male elektrane i vjetroelektrane) koja je dio računa za struju za sve potrošače.

Usvojena je i informacija  o istraživanju nafte i gasa  u podmorju Crne Gore. Navedeno je da su kompanije Eni i Novatek, nakon zaključenja Ugovora o koncesiji, osnovale djelove stranih društava u Crnoj Gori, te da se trenutno nalaze u postupku uspostavljanja organizacionih struktura koje će izvoditi i nadgledati aktivnosti istraživanja ugljovodonika. Platili su prvi dio koncesione naknade, a tokom neredne godine pripremaće plansku dokumentaciji, dok će fizička istraživanja na terenu početi u 2018. godini.

Za naknade za prevoz radnika novac sa stavke dječji dodaci

Vlada je usvojila više odluka o preusmjeravanju novca, pa će tako 338 hiljada eura sa računa Ministarstva odbrane biti proslijeđeno Opštini Bijelo Polje kako bi platila ekspropijaciju nekretnina za izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda. Ovo je obaveza Opštine, a ukoliko je ne bi ispunila prijeti raskid ugovora sa Evropskom komisijom o finansiranju projekta i plaćanje penala od milion eura.

Sa stavke dječji dodaci, u ovogodišnjem budžetu, preusmjeravanjem je uzeto 36 hiljada eura da bi bile isplaćene naknade za prevoz radnicima Dječjeg doma Mladost, Doma starih Bijelo Polje i Dječjeg odmarališta Lovćen – Bečići. Dugovi za te naknade postoje od 2010. godine. Sa stavke za učenički i studenstski standard 30.000 biće prebačeno za pomoć Srednjoj vjerskoj školi Medresa Mehmed Fatih.

Beratović novi savjetnik premijera

Za novog savjetnika predsjednika Vlade Duška Markovića imenovan je Vladimir Beratović, dosadašnji član menadžmenta  Crnogorskog Telekoma. Dosadašnja savjetnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo  Svetlana Mitrović biće savjetnica potpredsjednika Vlade Milutina Simovića. Nova direktorica Prirodnjačkog muzeja je Lidija Polović, dosadašnji kustos. Razriješena je direktorica Nacionalne biblioteke Jelena Đurović, a novi direktor je književnik Bogić Rakočević. Za vršioca dužnosti direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta izabran je Miloš Lalević, dok će na čelu Direktorata za mlade u istom ministarstvu biti Nenad Koprivica.  Donijeto je rješenje o prestanku mandata člana Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki, Omera Mehmedovića, na lični zahtjev.

 

Izvor: Vijesti

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top