U Bjelorusiji porez na nezaposlenost | Ekonomist

U Bjelorusiji porez na nezaposlenost

 

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko uveo je “porez na nezaposlenost“ u iznosu od 300 eura za svakoga ko je nezaposlen duže od šest mjeseci.

Kako bi svoje ljude motivisao da što prije nađu posao, Lukašenko je potpisao ukaz o “spriječavanju socijalne zavisnosti”, piše Moscow Times. Cilj ukaza je da podstakne ljude da se uključe u radne aktivnosti i da na taj način učestvuju u finansiranju državnih rashoda.

Dokument propisuje da građani, strani državljani i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom u toj zemlji, koji ne učestvuju u finansiranju javne potrošnje ili u njenom finansiranju učestvuju manje od 183 kalendarskih dana tokom obračunskog poreskog perioda (fiskalne godine) u obavezi su da plate izrečenu sumu.

Uvodeći “porez na nezaposlenost“, Lukašenko vraća termin „socijalnog parazitizma“ iz socijalizma, a sve u cilju kažnjavanja onih koji namjerno ne žele da rade.

Ovog poreza su oslobođeni mlađi od 18 godina, a takođe su oslobođeni i radno nesposobni građani, invalidi, žene preko 55 i muškarci preko 60 godina.

Protivnici ovakve odluke skupljaju potpise, smatrajući da država treba da im obezbijedi uslove da rade, a ne da ih tjera na prinudni rad koji kako smatraju, može da naredi jedino sud.

Bjelorusija se borila da pronađe dovoljno radnika kako bi popunila radna mjesta. A koliki je problem imala sa manjkom zaposlenih, pokazuje i činjenica da su 2012. godine uveli mjeru u nekim sektorima, gde se ne dozvoljava radniku da napusti svoje radno mjesto.

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top