Turci grade 77 stanova u kotorskom naselju Kavač | Ekonomist

Turci grade 77 stanova u kotorskom naselju Kavač

Tivatska kompanija Design & CO gradiće u kotorskom naselju Kavač stambeni kompleks koji se sastoji od tri zgrade i garaže na dva nivoa. U centralnom dijelu kompleksa predviđenje bazen. Kompleks će imati 77 stambenih jedinica, a ukupna bruto površina objekata većaje od 3.000 kvadratnih metara.

Glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović dao je saglasnost na idejno rješenje, koje je projektovala kotorska firma Kotor arh.

Kompleks će se graditi na urbanističkim parcelama broj 207, 208, 209 i 210, u okviru Detaljnog urbanističkog plana Kavač. Ukupna površina ovih urbanističkih parcela je 3.598 kvadratnih metara. Projektom su predviđene tri faze realizacije projekta. U okviru prve faze predviđena je izgradnja dva stambena objekta, bloka A i bloka B, kao i izgradnja bazena sa tehničkom prostorijom.

Nakon toga predviđena je realizacija druge faze koja podrazumijeva izgradnju jednog stambenog objekta, bloka C. Posljednja faza realizacije podrazumijeva izgradnju objekta garaže na dva nivoa sa otvorenim parkingom.

Predviđeno je da se blok A sastoji od suterena, prizemlja i dva sprata i imaće 36 stambenih jedinica. Blok B se sastoji od suterena i prizemlja 18 stanova, a zajedno sa blokom A čini jedinstvenu cjelinu. Blok C će imati suteren, prizemlje i dva sprata i imaće ukupno 23 stana.

Stambene jedinice su organizovane kao studio apartmani, jednosobni ili dvosobni stanovi i jedan trosoban stan u suterenskoj etaži bloka C. Površina bloka A će iznositi 1.502,89 kvadrata, bloka B 617,63, a bloka C 950,59 kvadratnih metara. Površina garaže je 1.341,14 kvadrata, dok je bruto površina bazena 96,85 kavdrata.

Stambeni kompleks imaće 78 parking mjesta. Objekat garaže podijeljen je na dva nivoa. Na prvom nivou podrumske etaže predviđena su 34 parking mjesta, dok će drugi nivo imati osam parking mjesta, a zajedno sa otvorenim parkingom kapaciteta 30 parking mjesta funkcinisaće kao jedna cjelina. Na pristupnom parkingu nalaziće se šest parking mjesta.


 

Izvor: Cdm

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top