Trgovanje na berzi struje do kraja godine | Ekonomist

Trgovanje na berzi struje do kraja godine

Berza električne energije (MEPEX) trenutno postoji kao projektna kompanija, a sa operativnim aktivnostima i trgovanjem počeće do kraja ove godine, saopštio je u razgovoru za Dnevne novine njen tehnički direktor Dejan Drašković.

Početak trgovanja na MEPEX-u uslovljen je pronalaskom strateškog partnera koji će, ističe Drašković, u početnoj fazi rada pomoći implementaciju operativnog procesa, novih tehničkih rješenja, IT tehnologije i znanja koja se dotiču materije.

“U toku je rad sa konsultantskim timom, obezbijeđenim u vidu tehničke podrške i pomoći Sekretarijata energetske zajednice, na izradi dokumenata potrebnih za pronalaženje strateških partnera”, kaže Drašković.

Drašković

Planirano je da se trgovina na berzi ugovara dan prije kupovine, a ponuđena cijena će, tvrdi Drašković, biti realna.

“Berza električne energije je prvenstveno veleprodajno tržište. Ona će ponuditi realnu cijenu električne energije, koliko god ona bude iznosila u tom trenutku. Ono što se mora shvatiti je da je energija, kao proizvod s kojim se trguje, apsolutno živa roba i njena vrijednost se mijenja u zavisnosti od ponude i potražnje”, ističe Drašković.

Pravila učešća

Na berzi će struju moći da nabave kako trenutni snabdjevači, tako i oni koji će se pojaviti na sceni u budućnosti, a kupovaće od satnih količina energije do godišnjih profila.

Tržište će biti anonimno i niko od učesnika neće znati s kim trguje, te samim tim, ukazuje Drašković, neće moći ni da utiče na cijenu. Izvještavanje o ostvarenim količinama energije koje su trgovane na berzi, kao i cijeni po kojoj su transakcije obavljene, biće svakodnevno, što je praksa i berzi u regionu.

“Princip najbolje ponude se odnosi i na cijenu i na količinu i na taj način omogućava ravnopravne uslove formiranja cijene koja najrealnije oslikava situaciju”, navodi Drašković.

Kada je riječ o pristupanju berzi, učešće na njoj neće biti obavezno. Međutim, ukazuje Drašković, interesovanje za učešće na njoj već sada postoji, a posebno je poraslo zbog skorog puštanja u rad podmorskog kabla između Crne Gore i Italije.

“Svi koji su svjesni regionalne pozicije naše države i činjenice da se očekuje uskoro puštanje u rad podmorskog kabla su više nego zainteresovani za datume operativnog funkcionisanja MEPEX-a. Projekat podmorskog kabla je naglasio prisustvo Crne

Gore na energetskoj sceni u regionu, čineći nas nezaobilaznom tačkom u procesu formiranja regionalnog tržišta, koje ima za cilj spajanje sa evropskim”, ocjenjuje Drašković.

Regionalno tržište

Govoreći o stvaranju regionalnog tržišta, Drašković je kazao da je ono neophodno, te da će MEPEX u narednom periodu pristupiti tržišnom spajanju sa jednom od berzi od zemalja u regionu.

“Prednost spajanja tržišta je ta što naprosto stvarate prostor za znatno veću ponudu i potražnju, na prekograničnom nivou, što vam onda garantuje veću likvidnost i realnu cijenu”, ističe Drašković.

On navodi da su do sada ostvarili dobru saradnju sa srpskom, hrvatskom i bugarskom berzom, kao i sa italijanskom kompanijom Gestore dei Servizi Energetici.

“Ostvaren je i kontakt sa albanskom berzom, čiji je početak rada predviđen u ovoj godini”, zaključio je Drašković.


 

Izvor: Dnevne novine

Redakcija
Redakcija
Redakcija Ekonomista donosi ekonomske i poslovne vijesti iz Crne Gore i svijeta, doprinosi promovisanju dobrih poslovnih praksi i razvijanju preduzetničke svijesti.

Komentariši

Top